• Odbierz prezent
Czy można inwestować bez ryzyka?

Dywersyfikacja jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem. Dzięki niej zwiększamy bezpieczeństwo swojego kapitału. Choć wydaje się, że sama w sobie nie jest niczym skomplikowanym, to należy być świadomym, że posiada swoje wady/koszty, a przeprowadzona w niewłaściwy sposób ogranicza potencjalne korzyści.

Zapewne każdy początkujący inwestor słyszał, że ‘nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka’. Ale co to właściwie znaczy? Sentencję tę możemy nałożyć na działalność inwestycyjną na kilka sposobów. Pierwszy jest oczywisty – nie należy przeznaczać całego swojego kapitału inwestycyjnego na jedną inwestycję (np. kupując akcje jednej spółki za wszystkie pieniądze przeznaczone na inwestowanie). Inny dotyczy wyboru pośrednika na rynku – brokera. Inwestorzy powinni starać się nie przetrzymywać całego swojego kapitału inwestycyjnego u jednego brokera. Gdyby taka firma wpadła w kłopoty (jak np. zdarzyło się to kilku brokerom Forex po uwolnieniu kursu franka w 2015 roku), to część naszego kapitału mogłaby po prostu przepaść. Dywersyfikację można również rozumieć jako zapewnienie sobie różnych źródeł przychodów (np. praca na etat + inwestowanie/trading), tak by w przypadku odcięcia od jednego z nich (utrata pracy, brak zysków z inwestowania w danym okresie) nie zostać bez pieniędzy.

Niniejszy artykuł skupia się na dywersyfikacji w rozumieniu alokacji kapitału pomiędzy różne aktywa. Niektóre kwestie można jednak poprzez analogię odnieść również do dywersyfikacji w innych opisanych wyżej ujęciach.

 

Czym jest dywersyfikacja?

W wąskim ujęciu, jakie przyjęliśmy na potrzeby tego artykułu, dywersyfikację można rozumieć jako zróżnicowanie posiadanych aktywów inwestycyjnych w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka całego portfela inwestycyjnego. Ryzyko utożsamiane jest w tym przypadku przede wszystkim ze zmiennością wartości całego portfela. Im mniejsze wahania wartości portfela, tym niższe ryzyko.

Efekt redukcji ryzyka poprzez dywersyfikację jest wynikiem nie tylko uśrednienia ryzyka poszczególnych elementów składowych portfela, ale przede wszystkim korelacji pomiędzy poszczególnymi walorami. Efekt ten jest odwrotnie proporcjonalny do współczynnika korelacji (który mierzy poziom współzależności cen dwóch aktywów) – im niższa jego wartość, tym większa reedukacja ryzyka. W przełożeniu na prosty język oznacza to, że najlepiej dobierać do portfela takie aktywa, których ceny nie będą zależeć (jednokierunkowo) od podobnej grupy czynników – dywersyfikacja będzie miała mniejszy efekt w przypadku zakupu akcji kilku spółek paliwowych (na których ceny wpływają notowania ropy naftowej) niż akcji spółek z różnych sektorów. Efekt dywersyfikacji może być widoczny w przypadku aktywów uzależnionych od podobnych czynników wtedy, gdy te czynniki wpływają na ceny tych aktywów w sposób przeciwny – dla jednego z aktywów są pozytywne, a dla drugiego negatywne.

 

Wady i zalety dywersyfikacji

Dywersyfikacja nie jest Świętym Graalem inwestowania i ma swoje wady. Są nimi koszty, jakie płacimy za możliwość ograniczenia ryzyka. Koszty te mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, ale należy pamiętać, że na rynku nie ma nic za darmo, więc nie możemy ograniczać ryzyka nie rezygnując z czegoś.

Zalety dywersyfikacji:

  • Obniżenie ogólnego poziomu ryzyka portfela inwestycyjnego (obniżenie zmienności portfela)
  • Zmniejszenie wpływu pojedynczego instrumentu na wynik działalności inwestycyjnej
  • Mniejsza szansa na utratę całości kapitału inwestycyjnego w związku np. z bankructwem podmiotu emitującego dany papier wartościowy
  • Większa szansa na znalezienie inwestycji, która przyniesie wysoki zwrot

Wady:

  • Ograniczenie potencjalnych zysków z pojedynczych okazji inwestycyjnych
  • Zwiększanie liczby rynków i instrumentów, które musimy monitorować i analizować
  • Zwiększanie kosztów transakcyjnych (dotyczy to w szczególności mniejszych kapitałów inwestycyjnych)

 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk