• Odbierz prezent
Czy mamy inflację w Polsce, Szwajcarii i we Włoszech ?

Poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące inflacji z Polski, Szwajcarii i Włoch:

Wskaźnik CPI w Polsce (m/m): -0,2% (prognoza: -0,2%; poprzednio: -0,1%)

Wskaźnik CPI w Polsce (r/r): 2,9% (prognoza: 2,9%; poprzednio: 3,4%)

Wskaźnik CPI we Włoszech (m/m): -0,2% (prognoza: -0,1%; poprzednio: 0,1%)

Wskaźnik CPI we Włoszech (r/r): -0,2% (prognoza: -0,1%; poprzednio: 0,0%)

Wskaźnik PPI w Szwajcarii (m/m): -0,5% (poprzednio: -1,3%)

Wskaźnik PPI w Szwajcarii (r/r): -4.5% (poprzednio: -4,0%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Co to jest wskaźnik PPI?

PPI z angielskiego producer price index czyli indeks cen dóbr produkcyjnych. Obok wskaźnika cen towarów i usług (CPI), jest to drugi miernik obrazujący zmiany inflacyjne. Został wprowadzony już w 1890 roku, przez co jest najstarszym wskaźnikiem tego typu. Dotyczy on poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Ceny tych reprezentatywnych produktów są porównywane co miesiąc, dzięki czemu otrzymujemy wiarygodną wartość zmiany, która następnie zobrazowana jest poprzez wskaźnik PPI.

Europejski Bank Centralny w sprawie inflacji

Głównym celem polityki pieniężnej EBC jest utrzymanie stabilności cen w całej Wspólnocie Europejskiej. Europejski Bank Centralny dąży do osiągnięcia inflacji nieznacznie poniżej 2% w średnim okresie. Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

EBC tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposoób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

USA - wskaźnik PPI

Wielka Brytania- PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa

Strefa Euro - CPI w Hiszpanii i Francji

Strefa Euro - produkcja przemysłowa

Chiny - produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, sprzedaż detaliczna


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk