Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Czy kurs polskiego złotego w końcu zaskoczy inwestorów? Przewidywania na nowy tydzień [kursy walut na dziś: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD]
fot. własne źródło

CZ: Dziś o godz. 09:00 poznamy dane o inflacji w Czechach w listopadzie. Według konsensusu prognoz indeks CPI wzrósł do 15,6% r/r z 15,1% r/r miesiąc wcześniej. Obecnie wskaźnik CPI jest niższy niż szczyt we wrześniu br. wynoszący 18,0% r/r, dzięki obniżce cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

 

Tydzień posiedzeń banków centralnych, wzrost indeksu nastrojów konsumenckich w USA [kursy walut na dziś: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 1

 

Wydarzenia i komentarze

PL: Według opisu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które miało miejsce 9 listopada br. większość członków Rady ocenia, że „w świetle zarysowanego w listopadowej projekcji scenariusza stopniowego powrotu inflacji do celu NBP w kolejnych latach, przy jednocześnie spodziewanym pogorszeniu krajowej koniunktury, w tym na rynku pracy, uzasadnione jest utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP”. Inni członkowie RPP twierdzili natomiast, że dotychczasowe zacieśnienie polityki pieniężnej jest zbyt małe dla sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Rada podzielona była także na posiedzeniu w ub. tygodniu. Zarówno L.Kotecki, jak i P.Litwiniuk wyrazili swoje opinie, że istnieje jeszcze przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. Naszym zdaniem jednak większość członków Rady nie będzie chciała dokonywać dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w obawie o zbyt silny wzrost bezrobocia i spadek aktywności gospodarczej. Brak podwyżek stóp procentowych w tym cyklu jest naszym scenariuszem bazowym, aczkolwiek nie można w pełni wykluczyć ewentualnego wznowienia cyklu.

 

 

US: Indeks Uniwersytetu Michigan nastrojów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych wzrósł w grudniu do 59,1 pkt z 56,8 pkt w listopadzie. Odczyt przewyższył oczekiwania, które zakładały stabilizację wskaźnika. Na wyższe niż miesiąc wcześniej dane złożyła się poprawa indeksu bieżących nastrojów konsumenckich, ale także wskaźnika oczekiwań. Wskaźnik ten w ostatnim okresie jest zmienny, co w naszej ocenie odzwierciedla dużą dynamikę zmian gospodarczych i niepewność. Nie rysuje się jednak wyraźny trend osłabienia nastrojów w związku rosnącymi obawami o kondycję rynku pracy w przyszłości oraz z silnym i szybkim zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Fed. Wpływa ono jednak, obok niższej w ostatnich miesiącach inflacji na spadek krótkookresowych oczekiwań inflacyjnych w USA, które obecnie są najniższe od 15 miesięcy. Informacja ta wpisuje się w komunikowane już przez przewodniczącego amerykańskiej Rezerwy Federalnej spowolnienie tempa zacieśniania polityki pieniężnej Fed. Rynki finansowe oczekują, że na posiedzeniu w tę środę stopy procentowe wzrosną, po czterech z rzędu podwyżkach o 0,75 pkt proc., o 0,50 pkt proc. do przedziału 4,25-4,50%.

 

Tydzień posiedzeń banków centralnych, wzrost indeksu nastrojów konsumenckich w USA [kursy walut na dziś: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 2

 

Rynki na dziś

Rozpoczynający się tydzień zdominowany będzie przez posiedzenia największych banków centralnych (m.in. Fed, EBC, SNB, BoE). O ile w przypadku amerykańskiej Rezerwy Federalnej podwyżka stóp procentowych o 50 pkt. baz. jest wysoce prawdopodobna, o tyle najbardziej interesującą rynki finansowe kwestią będzie ocena możliwych przyszłorocznych obniżek kosztu pieniądza. Inwestorzy pozostają natomiast podzieleni co do grudniowych działań EBC. Uważamy, iż wzorem Fed tempo podwyżek stóp procentowych zostanie ograniczone do 50 pkt. baz. W przypadku złotego liczymy na kolejny względnie spokojny tydzień, w trakcie którego kurs EUR/PLN oscylować powinien w przedziale 4,6630 – 4,7070. Umiarkowanie pozytywnie na wycenę bardziej ryzykownych aktywów oddziaływać mogą doniesienia agencji Reuters o rzekomym nasileniu serii spotkań prezydenta Ukraina z prezydentami USA, Francji i Turcji, co zdaniem agencji może świadczyć o wzmożonych wysiłkach w procesie pokojowym.

 

Tydzień posiedzeń banków centralnych, wzrost indeksu nastrojów konsumenckich w USA [kursy walut na dziś: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD] - 3


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk