• Odbierz prezent
Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ

Druga połowa lipca i pierwsza część sierpnia przyniosły kontynuację spadku notowań EURUSD, co ponownie w dużej mierze było rezultatem aprecjacji dolara amerykańskiego. Notowania pary EUR/USD obniżyły się we wspomnianym okresie z ponad 1,18 do poniżej 1,17 USD za 1 EUR. W tym samym czasie indeks dolara obrazujący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka innych walut wzrósł z okolic poziomu 92 pkt. na koniec lipca do ponad 93,5 pkt. w bieżącym tygodniu.

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 2

 

Poza czynnikiem niepewności związanym ze wzrostem napięć geopolitycznych w związku z wydarzeniami w Afganistanie, amerykańska waluta zyskiwała na bazie rosnących oczekiwań co do zmiany parametrów polityki pieniężnej, a w szczególności oczekiwań ogłoszenia ograniczania programu QE. Wsparciem dla powyższego scenariusza były ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy, które jednoznacznie okazały się lepsze od prognoz.

 

 

Dodatkowo, Fed w komunikacji po ostatnim posiedzeniu zasygnalizował, że gospodarka USA poczyniła istotne postępy. Oba elementy sugerują stopniowe ograniczenie ultraluźnej polityki monetarnej.

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 3

 

Tym samym, przy jednoczesnej bardziej gołębiej retoryce EBC w ostatnich miesiącach, ekonomiści Grupy BNP prognozują kurs EUR/USD w okolicy poziomu 1,15 w perspektywie 12 miesięcy oraz 1,17 na koniec 2021 roku.

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 4

 

Argumenty za spadkiem kursu EURUSD

 • Utrzymujący się wysoki popyt na dolara w okresach awersji do ryzyka.
 • Rozszerzenie luźnej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego o dodatkowe programy ilościowe.
 • Zatrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii w Stanach Zjednoczonych i relatywnie lepsze wyniki gospodarcze względem Europy.
 • Wcześniejsze działania Fed zacieśniające politykę monetarną
 • Utrzymanie się inflacji w USA powyżej celu przez dłuższy czas

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 1

Argumenty za wzrostem kursu EURUSD 

 • Szybkie wprowadzenie Funduszu Odbudowy w UE.
 • Zwiększenie skali luzowania polityki monetarnej i fiskalnej przez Fed i amerykański Kongres.
 • Zatrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii w strefie euro.
 • Wzmożony popyt na obligacje państw strefy euro vs. USA.
 • Niedowartościowanie euro w długoterminowym horyzoncie czasowym.
 • Utrzymanie trendu przepływu kapitału do sektorów cyklicznych oraz spółek typu value, których udział jest relatywnie wyższy w Europie

 

PKO - analiza rynkowa - cenowy rekord CO2

 • Notowania EUA odreagowują cenowy rekord 63,35 EUR/t ustanowiony w ubiegłym tygodniu
 • Podwyższony popyt na węgiel wspiera rynek uprawnień, w tle niebotycznie drogi gaz TTF

Minione dwa tygodnie podtrzymały wzrostową passę cen gazu TTF, szczyt w wysokości 79 EUR/MWh (ponad 960 USD/1000 m3 ) został ustanowiony podczas wczorajszej sesji. Wywindowane ceny „błękitnego paliwa” sprzyjają zintensyfikowanemu wykorzystaniu węgla przez producentów energii, co teoretycznie przekłada się na zwiększone zainteresowanie uprawnieniami z racji podwyższonych emisji dwutlenku węgla. Notowania EUA osiągnęły 8 września rekordowy poziom 63,35 EUR/t, po czym uspokoiły się, schodząc w trakcie wczorajszej sesji do 58,74 EUR/t, tak tanie były ostatnio niemal trzy tygodnie temu.

 

Spadki o tej skali, po silnych wzrostach, nie powinny być zaskoczeniem i są najprawdopodobniej krótkoterminową realizacją zysków. Inwestorzy spekulacyjni, póki co, wykazują się opanowaniem: według raportu giełdy ICE Endex w ubiegłym tygodniu fundusze inwestycyjne minimalnie zwiększyły swój udział w pozycjach długich (6,47% vs 6,23% tydzień wcześniej) oraz zmniejszyły w krótkich (2,09% vs 2,29%).

 

Tymczasem ceny gazu wciąż mogą urosnąć, udzielając wsparcia notowaniom uprawnień. Sezon grzewczy coraz bliżej, zaś zapasy „błękitnego paliwa” w Europie Północno-Zachodniej utrzymują się poniżej odczytów z minionych lat. Przykładowo, w okresie 2016-2020 ich stan na 15 września mieścił się w przedziale 424-513 TWh, podczas gdy wczoraj wyniósł 351 TWh.

 

 

Istotnie przyczyniło się do tego, trwające już od kwietnia, spowolnione zapełnianie magazynów kontrolowanych przez Gazprom, w których znajduje się 29 TWh paliwa, znacznie poniżej odczytów w przedziale 100-118 TWh z poprzednich pięciu lat.

 

Sytuację mogłoby poprawić uruchomienie jeszcze w tym roku gazociągu Nord Stream 2, który oficjalnie został ukończony w ubiegłym tygodniu (przepustowość 55 mld m3 surowca rocznie, tyle co NS1). Ostatnie słowo należy jednak do niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci, w której Nord Stream 2 AG ubiega się o certyfikowanie jako tzw. niezależnego operatora systemu przesyłowego, co umożliwi Gazpromowi działanie pomimo braku oddzielenia ról dostawcy gazu i właściciela gazociągu. Niemiecki regulator ma 4 miesiące na wydanie decyzji, termin jest liczony od 8 września i według niektórych źródeł gaz via NS2 w tym roku nie zdąży popłynąć. Rosjanie rozważają umożliwienie podłączenia się do gazociągu przez Rosneft, lecz nie wiadomo czy taka sytuacja miałaby wpływ na decyzję niemieckiego urzędu.

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 5

 

Ceny gazu TTF – kontraktu 1M – zyskały w tym roku już ponad 240%, silny popyt w Azji na konkurencyjny LNG winduje jego notowania, drożeje także gaz ziemny w Wielkiej Brytanii (wczorajszy pożar połączenia energetycznego z Francją wzmógł zapotrzebowanie) i USA (huragan Ida ograniczył podaż). Wysoka korelacja cen TTF oraz gazu spot na rodzimej Towarowej Giełdzie Energii (R2=0,98 za ostatnie 3 miesiące, ceny w euro) oznacza, że nasze portfele również w większym lub mniejszym stopniu odczują podwyższone ceny surowca. Związek cen gazu TTF i energii na TGE (np. TGeBase) nie jest tak ewidentny z powodu skromnego wykorzystania tego paliwa przez krajowe elektrownie. Silny wzrost notowań gazu na tle węgla („tylko” +87% YTD w przypadku API2 1Y) poprawił konkurencyjność brudniejszego surowca w miksie energetycznym. Dla przykładu, w Niemczech wysokość przyszłorocznej marży generacji „clean dark spread”, mierzącej zysk elektrowni węglowych o sprawności 36%, przedwczoraj była na plusie po raz pierwszy w tym roku. Do zwiększonego popytu na węgiel przyczyniła się także obniżona generacja źródeł wiatrowych, która w minionym tygodniu w Niemczech spadła o 29% w ujęciu tygodniowym oraz o 55% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

 

Czy kurs dolara powróci do ogromnych wzrostów? Co stanie się z kursem EURUSD w perspektywie 12 miesięcy? W tle cenowy rekord CO2 - SPRAWDŹ - 6

 

Perspektywy rynku uprawnień do emisji

Notowania EUA wspiera ograniczona podaż, będąca efektem działania rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w ramach systemu EU ETS. Liczba uprawnień oferowanych w ramach tegorocznych aukcji zostanie zredukowana o ok. 20 procent.

Według analiz Refinitiv, aktualne poziomy cen terminowych CO2, gazu TTF oraz węgla wskazują, że do kwietnia 2022 roku ceny gazu będą się utrzymywały powyżej poziomu „fuel switching price”, przy którym producentom energii opłaca się zmienić paliwo z węglowego (śr. sprawność elektrowni 36%) na gazowe (śr. sprawność elektrowni 49%). Rezultatem może być faworyzowanie węgla przez elektrownie, wyższe emisje CO2 oraz zwiększone zapotrzebowanie instalacji na uprawnienia.

 

Czytaj także: Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą prześcignąć EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2021- 2022 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3). Sprawdź aktualny kurs euro - kalkulator walutowy Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach.. Czytaj
Kurs euro padnie jak kamień w wodę? Te waluty mogą prześcignąć EUR! Zobacz najnowsze prognozy makroekonomiczne

 

Zgodnie z danymi Refinitiv, do końca Q2 2022 krzywa „CO2 switching price” dla elektrowni węglowych o sprawności 36% oraz gazowych o sprawności 50% utrzymuje się znacznie powyżej aktualnej ceny EUA. Taka sytuacja oznacza uniezależnienie decyzji o zmianie paliwa od notowań EUA i tłumaczy osłabienie związku cen gazu i uprawnień z ostatnich dni. Jeśli wysokie ceny gazu TTF utrzymają się, ich wpływ na notowania EUA może być zatem ograniczony do kanału „fuel switching price”.

Według szacunków analityków Refinitiv, cena uprawnień zawiera premię w wysokości 10-15 EUR z tytułu gwałtownie rosnących cen gazu TTF. W przypadku istotnej korekty na rynku surowca można się spodziewać spadku notowań EUA w powyższej skali.

Analitycy Refinitiv podnieśli prognozę cen uprawnień do 67 EUR/t w Q4 2021, 60 EUR/t w H1 2022 oraz 58 EUR/t na cały 2022 rok. Rewizja wynika głównie z oczekiwań dalszego wsparcia ze strony podwyższonych cen gazu, zwiększonych emisji CO2 w związku ze wzrostem wykorzystania węgla, a także ograniczonej podaży uprawnień z tytułu działania MSR.

 

 


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk