• Odbierz prezent
Czy inwestowanie w obligacje jest bezpieczne?

Obligacje uchodzą za jeden z najbardziej bezpiecznych, o ile w ogóle nie najbardziej bezpieczny sposób inwestowania. W przypadku obligacji skarbowych, mówi się nawet, że ich oprocentowanie wyznacza stopę wolną od ryzyka. Czy rzeczywiście obligacje są tak bezpieczną inwestycją? Czy naprawdę nie można na nich stracić? A jeżeli można, to na co w takim razie powinno się zwracać uwagę, chcąc uchronić się od utraty zainwestowanych środków?

 

Kto i po co emituje obligacje?

Kiedy mówimy o obligacjach, bardzo często mamy na myśli obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje są jednak dłużnymi papierami wartościowymi, które emitować mogą podmioty różnego rodzaju. Zgodnie z ustawą o obligacjach z 2015 r., są to osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub powołane wyłącznie w celu emisji obligacji, a także osoby prawne upoważnione do emisji obligacji na podstawie odrębnych ustaw. Obligacje mogą emitować również spółki komandytowo-akcyjne, SKOK-i, jednostki samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz określone w ustawie instytucje finansowe.

Ustawa o obligacjach nie dotyczy co prawda obligacji emitowanych przez Skarb Państwa oraz NBP, jednak zawarta w niej definicja bardzo dobrze oddaje istotę obligacji w ogóle. Zgodnie z ustawą: „Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Skoro ustawa wyraźnie wskazuje na stosunek długu pomiędzy emitentem, a obligatariuszem, można więc powiedzieć, że jest to szczególny rodzaj pożyczki. Skoro jest to pożyczka, oczywistym wydaje się, iż obligacje są emitowane w celu zaspokojenia potrzeb finansowych emitenta. Potrzeby te mogą być związane z wieloma celami, począwszy od poczynienia nowych inwestycji, po spłatę dotychczasowego zadłużenia. Każda pożyczka wiąże się jednak z ryzykiem, iż dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

 

Obligacje a bankructwa państw, samorządów i przedsiębiorstw

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk