• Odbierz prezent
Czy inflacja listopadzie przekroczy próg 7%? Oficjalne dane już w tym tygodniu
fot. freepik.com

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na wtorek publikacja danych o inflacji w Polsce, która naszym zdaniem zwiększyła się w listopadzie do 7,3% r/r wobec 6,8% w październiku. Uważamy, że do wzrostu inflacji w listopadzie przyczyniły się wyższe wkłady wszystkich jej składowych (inflacja bazowa, ceny żywności, paliw i nośników energii).

Nasza prognoza kształtuje się zgodnie z konsensusem, a tym samym jej materializacja będzie neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu: czy inflacja listopadzie przekroczy próg 7%? Oficjalne dane już w tym tygodniu - 1

W tym tygodniu poznamy ważne dane z USA

Na piątek zaplanowana jest publikacja danych z rynku pracy. Oczekujemy, że zatrudnienie poza rolnictwem zwiększyło się o 600 tys. osób w listopadzie wobec wzrostu o 531 tys. w październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopy bezrobocia do 4,4% wobec 4,6% w październiku. Przed piątkową publikacją dodatkowych informacji nt. rynku pracy dostarczy raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym (rynek oczekuje wzrostu o 480 tys. w listopadzie wobec 571 tys. w październiku). W tym tygodniu poznamy również wyniki badań koniunktury. Uważamy, że indeks zaufania konsumentów Conference Board (113,0 pkt. w listopadzie wobec 113,8 pkt. w październiku) wskaże na nieznaczne pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych, które pozostają pod negatywnym wpływem wysokiej inflacji i obaw o pandemię. W środę opublikowany zostanie natomiast indeks ISM dla przetwórstwa, który w naszej ocenie zwiększył się w listopadzie do 61,0 pkt. wobec 60,8 pkt. w październiku, co będzie spójne z wynikami regionalnych badań koniunktury. Uważamy, że publikacja danych o zatrudnieniu może przyczynić się do zwiększenia globalnego apetytu na ryzyko po tym, jak zmniejszyło się ono wyraźnie w ubiegłym tygodniu po opublikowaniu informacji o nowej odmianie koronawirusa i zawieszeniu połączeń lotniczych pomiędzy niektórymi krajami afrykańskimi i licznymi krajami z Afryki, Europy i Ameryki Północnej. Tym samym publikacja danych o zatrudnieniu w USA będzie lekko negatywna dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

We wtorek opublikowany zostanie wstępny szacunek inflacji HICP w strefie euro

Oczekujemy, że roczne tempo wzrostu cen zwiększyło się w listopadzie do 4,6% r/r wobec 4,1% w październiku, co wynikało z wyższej inflacji bazowej, a także wzrostu dynamiki cen nośników energii. W poniedziałek dodatkowych informacji nt. inflacji w strefie euro dostarczy wstępny szacunek inflacji HICP w Niemczech. Prognozujemy, że zwiększyła się ona do 5,9% r/r w listopadzie wobec 4,6% w październiku. Nasze prognozy inflacji w strefie euro i Niemczech kształtują się powyżej oczekiwań rynku (odpowiednio 4,4% i 5,3%) tym samym ich realizacja może sprzyjać osłabieniu złotego i wzrostowi rentowności polskich obligacji.

 

 

W tym tygodniu poznamy wyniki badań koniunktury dla chińskiego przetwórstwa

Oczekujemy, że indeks CFLP PMI zwiększył się w listopadzie do 49,7 pkt. wobec 49,2 pkt. w październiku. Z kolei rynek oczekuje, że wskaźnik indeks Caixin PMI zmniejszył się w listopadzie do 50,5 pkt. wobec 50,6 pkt. w październiku. W kierunku pogorszenia koniunktury w Chinach oddziałują problemy w dostawach prądu, rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 i utrzymujące się zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw. Dane z Chin będą w naszej ocenie neutralne dla rynków finansowych.

We wtorek poznamy finalny szacunek polskiego PKB w III kw. br. wraz z jego strukturą

Uważamy, że dynamika PKB ukształtuje się zgodnie ze wstępnym szacunkiem i wyniesie 5,1% r/r wobec 11,2% w III kw. Do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniło się głównie ustąpienie efektu niskiej ubiegłorocznej bazy związanego z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej restrykcjami ograniczającymi aktywność gospodarczą w III kw. 2020 r. Uważamy, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w III kw. była konsumpcja oraz ożywienie inwestycji. Ujemny wkład do dynamiki PKB miał natomiast najprawdopodobniej eksport netto (por. MAKROpuls z 12.11.2021) Naszym zdaniem publikacja danych o PKB nie będzie miała istotnego wpływu na kurs złotego i rentowności obligacji.

W tym tygodniu: czy inflacja listopadzie przekroczy próg 7%? Oficjalne dane już w tym tygodniu - 2

W środę opublikowane zostaną listopadowe dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Polsce

Oczekujemy, że wskaźnik PMI zmniejszył się do 53,0 pkt. z 53,8 pkt. w październiku. Wsparcie dla naszej prognozy stanowi pogorszenie koniunktury odnotowane zgodnie z badaniem GUS oraz spadek indeksu PMI dla przetwórstwa w Niemczech. Nasza prognoza kształtuje się poniżej konsensusu (53,9 pkt.), stąd jej materializacja byłaby lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk