• Odbierz prezent
Czy grozi nam hiperinflacja?

Inflacja, cichy zabójca i ukryty podatek

Stopa inflacji to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Powszechnie przez pojęcie inflacji rozumie się wzrost cen towarów i usług na szerokim rynku, jednak jest tu pewna pułapka. W gospodarce rynkowej ceny dóbr i usług zmieniają się w sposób ciągły. Zjawisko to jest związane z teorią popytu i podaży, a optimum cenowe nieustannie się przemieszcza w zależności od czynników popytowych lub podażowych właśnie. O inflacji mówimy dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, nie podwyżkami cen pojedynczych towarów czy usług. W wyniku inflacji możemy kupić coraz mniej, ponieważ siła nabywcza pieniądza w czasie spada. Powiedzenie czas to pieniądz nabiera nowego znaczenia, ponieważ 1.000 złotych dziś, w warunkach rocznej stopy inflacji na poziomie 3 procent, będzie za rok warte jedynie 970 złotych. Ceny wzrosły, nominalna wartość się nie zmieniła, ale realna siła nabywcza złotego zmalała. 

Rodzaje inflacji

  • deflacja

<0%

  • pełzająca

0-5%

  • umiarkowana (krocząca)

5-10%

  • galopująca

10-150%

  • hiperinflacja

>150%

Inflacja nie bez powodu jest jedną z najważniejszych miar opisujących sytuację gospodarczą danego kraju. Inflacja bowiem zwiększa niepewność w gospodarce i utrudnia podejmowanie optymalnych decyzji zarówno inwestorom, jak i konsumentom. Gdy dana waluta cierpi na nadmierny poziom inflacji, inwestorzy trzymający swoje aktywa w danej walucie muszą skorygować swój zysk o spadek wartości pieniądza w czasie, nazywamy to dyskontowaniem.

Jest bardzo dużo czynników wpływających na poziom inflacji. Wśród najważniejszych wymienić można czynniki popytowe, związane z nadmierną ilością pieniądza w obiegu (przyczyny tego zjawiska zostaną omówione w dalszej części artykułu). Drugą kwestią są czynniki podażowe, związane ze zmniejszeniem dostępności oferowanych przez producentów towarów bądź spowodowane wzrostem kosztów produkcji. W latach 70 XX wieku mieliśmy do czynienia z zawiązaniem się ugrupowania OPEC, które znacznie ograniczyło podaż ropy na rynku. Redukcja podaży przełożyła się na gwałtowany wzrost cen tego surowca.

TO TYLKO 8% DOSTĘPNEGO ZA DARMO TEKSTU. JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ PEŁNY DOSTĘP ZOSTAŃ PRENUMERATOREM MAGAZYNU INWESTOR LUB DOKONAJ ZAKUPU EBOOKA Czy bezpieczne przystanie istnieją?

 

Czego dowiesz się z pozostałej części?

- jakimi narzędziami dysponują banki centralne

- luzowanie ilościowe w wykonaniu banków centralnych

- czy w Polsce czeka nas hiperinflacja

- jak działania NBP wpłyną na inlfacje

- dlaczego pojawiła się ogromna inflacja w Turcji oraz Wenezueli

 

Artykuł jest dostępny dla posiadaczy produktu EBOOK Czy bezpieczne przystanie istnieją?.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Szymon Czuraj

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk