• Odbierz prezent
Gino Rossi CCC GPW

Od dłuższego czasu trwało oczekiwanie na zgodę UOKiK na przejęcie spółki Gino Rossi przez CCC. Po uzyskaniu zgody, jeśli wezwanie się powiedzie, spółka CCC będzie mogła realizować swoje plany.

 

14 lutego poinformowano, że spółka obuwnicza CCC otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  na przejęcie spółki Gino Rossi. Obie spółki są notowane na GPW.

Warto wspomnieć, że w grudniu 2018 r. spółka CCC ogłosiła wezwanie na 100 procent akcji Gino Rossi po 0,55 zł za akcję. Według początkowych planów wezwanie miało zakończyć się 31 stycznia.

Ogłoszone wezwanie było uwarunkowane następującymi czynnikami: złożeniem w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 66 procent  ogólnej liczby akcji, zawarciem umowy organizacyjnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnieniem przez CCC wsparcia finansowego dla zachowania płynności przejmowanej spółki, podpisaniem umowy zawierającej plan restrukturyzacji Gino Rossi, obejmujący redukcję o 50 procent wartości zobowiązań handlowych spółki przez wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości co najmniej 100 tys. zł (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) oraz zgodą UOKiK.

Warunki dotyczące współpracy strategicznej oraz planu restrukturyzacji zostały spełnione w styczniu.

Jednak brakowało jeszcze zgody UOKiK, co było jednym z warunków ogłoszenia wezwania przez CCC. Z tego względu pod koniec stycznia przedłużono termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Gino Rossi do 15 lutego.

Jeśli wezwanie się powiedzie zgodnie z planem i CCC będzie posiadać nie mniej niż 90 procent akcji Gino Rossi, wówczas podejmie działania mające na celu zniesienie dematerializacji akcji przejętej spółki i wycofanie ich z obrotu na GPW.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk