• Odbierz prezent
Czy czekają nas gwałtowne spadki ceny bitcoina? Czym jest mnożnik Puella i dlaczego tym razem może się mylić co do kierunku kursu BTC?

Jedna z mało rozpowszechnionych metryk kryptowalutowych – Puell Multiple – wygenerowała pod koniec czerwca sygnał kupna dla bitcoina. Wskaźnik opuścił strefę wyprzedania, co może zwiastować lepsze czasy dla najbardziej rozpoznawalnej kryptowaluty na świecie. Historycznie tego typu zdarzenie zapowiadało wzrosty ceny, lecz tym razem może być inaczej. Ben Lilly, analityk sektora kryptowalutowego z Jarvis Labs, uważa, że sygnał kupna może okazać się fałszywy, ponieważ decyzja władz chińskich niektórych prowincji zakazująca działalności górników zniekształca równowagę podażową. Pomijając ten nadzwyczajny przypadek z analizy FXMAG wynika, że stosowanie mnożnika Puella jest warte uwagi, gdyż daje jednoznaczne wskazówki, jak powinien postępować inwestor.  

Jedną z mało znanych metryk kryptowalutowych jest mnożnik Puella (ang. Puell Multiple). Twórcą wskaźnika jest David Puell.

W odróżnieniu od wielu innych metryka koncentruje się na stronie podażowej bitcoina. Bada, jak wygląda podaż tej kryptowaluty od strony jej wydobycia przez górników. Górnicy są specyficzną klasą inwestorów, niekiedy określa się ich jako przymusowych sprzedających (ang. compulsory sellers). Wiąże się to z faktem, że bez względu na trend ogólnorynkowy muszą oni upłynniać posiadane bitcoiny, ponieważ służy to w dużej mierze pokryciu działalności wydobywczej (koszty energii, wynagrodzenia, koszty utrzymania sprzętu, nakłady inwestycyjne na nowy sprzęt).

Czytaj także: Chiny otwierają nowy front w wojnie z rynkiem krypto. Spór o kopalnie to tylko jeden z nich. Jakie są pozostałe?

Zmiana statusu prawnego kryptowalut w Chinach przyczyniła się do największego spadku ich wartości od wybuchu globalnej pandemii. Czyżby rację mieli wyznawcy zasady sell in may and go away? Chociaż wiosna kojarzy się z optymizmem i nowymi możliwościami, to na rynku kryptowalut te już cieplejsze dni z.. Czytaj
Chiny otwierają nowy front w wojnie z rynkiem krypto. Spór o kopalnie to tylko jeden z nich. Jakie są pozostałe?

Prosta formuła mnożnika Puella

Mnożnik Puella jest ilorazem dziennej wartości emisji (wydobycia) bitcoina i 365-dniowej arytmetycznej średniej kroczącej tej zmiennej. Wynik tego działania pokazuje jak bardzo jest on odchylony od średniej. Jeżeli mnożnik Puella jest powyżej średniej oznacza to ponadprzeciętny napływ bitcoinów od górników, zaś poniżej średniej wskazuje na dopływ kryptowaluty poniżej rocznej średniej.

Sam fakt odchylenia od średniej ma niewielkie znaczenie prognostyczne

O wiele istotniejsza jest skala tego oddalenia. Cennych wskazówek może dostarczyć ekstremalne odchylenie od średniej.

Dla nadpodaży bitcoinów od górników granicą ekstremalną Puell Multiple jest wartość powyżej 4 pkt. W przypadku ekstremalnego niedoboru podaży wskaźnik zniżkuje poniżej 0,5 pkt.

Dzięki temu wyznacza się strefy znane z analizy technicznej wskaźników,

bazujących na wykupieniu i wyprzedaniu. Stosując analogię wobec jednego z najpopularniejszego z nich - RSI, w przypadku Puell Multiple odpowiednikiem 70 pkt. RSI będzie czterokrotność średniej podaży bitcoina ze strony górników (poziom wykupienia), natomiast odpowiednikiem 30 pkt. RSI będzie połowa średniej podaży (poziom wyprzedania).

Na poniższym wykresie strefa wykupienia Puell Multiple została zaznaczona kolorem różowym, podczas gdy strefa wyprzedania kolorem jasnoniebieskim.

FXMAG kryptowaluty czy czekają nas gwałtowne spadki ceny bitcoina? czym jest mnożnik puella i dlaczego tym razem może się mylić co do kierunku kursu btc? bitcoin btc usd btcusd xbt bitcoin, kurs bitcoina, przecena bitcoina, podaż bitcoina, podaż kryptowalut, wskaźnik podaży bitcoina, kopanie bitcoina, mnożnik puella, jak działa mnożnik puella, skuteczny system bitcoin, strategia bitcoin, co dalej z bitcoinem, kurs bitcoina w dół, mnożnik puella, co to jest mnożnik puella, co to mnożnik puella, mnożnik puella jak działa, mnożnik puella czym jest, mnożnik puella btc, mnożnik puella skuteczność, czy warto korzystać z mnożnika puella, wskaźniki analizy technicznej, czym są wskaźniki analizy technicznej, najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, wskaźniki analizy technicznej książka, rsi wskaźnik, wskaźnik rsi giełda, wskaźnik rsi pokazuje, wskaźnik rsi wikipedia, co oznacza wskaźnik rsi, sygnały puell multiple, jak inwestować w bitcoina, btc jak inwestowac, zastosowanie mnożnika puella, inwestowanie w kryptowaluty, inwestowanie w kryptowaluty poradnik, inwestowanie w kryptowaluty krok po kroku, inwestowanie w kryptowaluty podatek, kursy kryptowalut, kryptowaluta, oscylatory giełdowe, dwa oscylatory o masach, dlaczego warto używać mnożnik puella?, czy warto używać z mnożnika puella, mnożnik puella czy warto używać, mnożnik puella czy warto korzystać, opinie o mnożniku puella 1

Wykres 1 – Mnożnik Puella w porównaniu z ceną bitcoina. Źródło: lookintobitcoin.com

Zastosowanie mnożnika Puella

Wskaźnik sprawdza się jedynie w dłuższych terminach. Z pewnością nie jest to metryka przydatna dla traderów, gdyż dzienne czy w ujęciu intraday wskazania nie poprawiają skuteczności inwestowania, a wręcz mogą dezorientować. Co innego w dalszej perspektywie. Można dzięki niemu oznaczać cykle koniunkturalne panujące w segmencie bitcoina.

Zastosowanie wskaźnika może być dwojakie. Po pierwsze służy on do oceny ogólnej koniunktury i jest jedynie miernikiem wspierającym inne narzędzia wykorzystywane do zajmowania i zarządzania pozycjami.

Po drugie można traktować Puell Multiple jako narzędzie inwestycyjne służące do wyznaczania sygnałów kupna lub sprzedaży bitcoina. Wzorem RSI sygnałami wyjścia z rynku byłoby opuszczenie strefy wykupienia i spadek poniżej 4 pkt. Analogicznie sygnałem wejścia na rynek byłoby opuszczenie strefy wyprzedania i wzrost indykatora powyżej 0,5 pkt.

Odmianą tej strategii może być sprzedawanie bitcoina, gdy mnożnik Puella jedynie wniknie powyżej 4 pkt.,

zaś kupowanie następuje wówczas, gdy wskaźnik pójdzie w dół poniżej 0,5 pkt. Strategia ta wydaje się jednak ryzykowniejsza, gdyż przebywanie w obszarach wykupienia i wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas, a tym samym reakcja inwestora okazywałaby się przedwczesna.

Przykładów takiego zachowania się Puell Multiple było w historii wiele. Najdłużej indykator przebywał w strefie powyżej 4 pkt. pomiędzy schyłkiem kwietnia 2011 a początkiem lipca 2011. Podobnie było w przypadku poziomu poniżej 0,5 pkt. – wskaźnik przebywał w niej niemal nieprzerwanie od października do grudnia 2011.

Obiecujące sygnały Puell Multiple

Prześledźmy zatem, jakie rezultaty dałoby podejście, bazujące na dokonywaniu transakcji na zamknięciu pierwszej sesji po opuszczeniu wskaźnika strefy wykupienia (zejście poniżej 4 pkt.) i wyprzedania (wejście powyżej 0,5 pkt.).

Dla oceny efektywności strategii przyjęte zostały okresy od 1 miesiąca do 6 miesięcy (dla czterech interwałów: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące i 6 miesięcy). Historycznie było więcej epizodów, gdy mnożnik Puella wychodził z obszaru wyprzedania niż wykupienia – 60 przypadków wobec 25 przypadków. Łącznie było to 85 przypadków na ponad 4 tysiące sesji, podczas których notowany był bitcoin (około 2 proc. wszystkich dni). Dla stóp zwrotu została policzona mediana.

Wyniki były dość obiecujące,

a co najważniejsze bez względu na analizowany interwał potwierdziły prawidłowość założeń. Po opuszczeniu strefy wykupienia przez Puell Multiple kurs bitcoina zniżkował o kilkanaście procent – wartość środkowa wahała się pomiędzy 17 a 19 proc. W krótszym horyzoncie (do 3 miesięcy) była zbliżona do 17 proc., w okresie 6 miesięcy wynosiła nieco ponad 19 proc.

W sytuacji, gdy wskaźnik wychodził ze strefy wyprzedania wyniki były także jednoznaczne,

choć charakteryzowało je większe rozproszenie stóp zwrotu (od 3 proc. do prawie 60 proc.). Widoczny był przy tym pewien schemat – im dłuższy horyzont występował, tym wyższy wzrost ceny bitcoina temu towarzyszył. Mediana dla okresu 1 miesiąca wyniosła 3,5 proc., stopniowo narastając do 59,4 proc. dla interwału sześciomiesięcznego.

FXMAG kryptowaluty czy czekają nas gwałtowne spadki ceny bitcoina? czym jest mnożnik puella i dlaczego tym razem może się mylić co do kierunku kursu btc? bitcoin btc usd btcusd xbt bitcoin, kurs bitcoina, przecena bitcoina, podaż bitcoina, podaż kryptowalut, wskaźnik podaży bitcoina, kopanie bitcoina, mnożnik puella, jak działa mnożnik puella, skuteczny system bitcoin, strategia bitcoin, co dalej z bitcoinem, kurs bitcoina w dół, mnożnik puella, co to jest mnożnik puella, co to mnożnik puella, mnożnik puella jak działa, mnożnik puella czym jest, mnożnik puella btc, mnożnik puella skuteczność, czy warto korzystać z mnożnika puella, wskaźniki analizy technicznej, czym są wskaźniki analizy technicznej, najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, wskaźniki analizy technicznej książka, rsi wskaźnik, wskaźnik rsi giełda, wskaźnik rsi pokazuje, wskaźnik rsi wikipedia, co oznacza wskaźnik rsi, sygnały puell multiple, jak inwestować w bitcoina, btc jak inwestowac, zastosowanie mnożnika puella, inwestowanie w kryptowaluty, inwestowanie w kryptowaluty poradnik, inwestowanie w kryptowaluty krok po kroku, inwestowanie w kryptowaluty podatek, kursy kryptowalut, kryptowaluta, oscylatory giełdowe, dwa oscylatory o masach, dlaczego warto używać mnożnik puella?, czy warto używać z mnożnika puella, mnożnik puella czy warto używać, mnożnik puella czy warto korzystać, opinie o mnożniku puella 2Wykres 2 – Mediana stóp zwrotu dla sygnałów w postaci opuszczenia strefy wykupienia przez Puell Multiple

FXMAG kryptowaluty czy czekają nas gwałtowne spadki ceny bitcoina? czym jest mnożnik puella i dlaczego tym razem może się mylić co do kierunku kursu btc? bitcoin btc usd btcusd xbt bitcoin, kurs bitcoina, przecena bitcoina, podaż bitcoina, podaż kryptowalut, wskaźnik podaży bitcoina, kopanie bitcoina, mnożnik puella, jak działa mnożnik puella, skuteczny system bitcoin, strategia bitcoin, co dalej z bitcoinem, kurs bitcoina w dół, mnożnik puella, co to jest mnożnik puella, co to mnożnik puella, mnożnik puella jak działa, mnożnik puella czym jest, mnożnik puella btc, mnożnik puella skuteczność, czy warto korzystać z mnożnika puella, wskaźniki analizy technicznej, czym są wskaźniki analizy technicznej, najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, wskaźniki analizy technicznej książka, rsi wskaźnik, wskaźnik rsi giełda, wskaźnik rsi pokazuje, wskaźnik rsi wikipedia, co oznacza wskaźnik rsi, sygnały puell multiple, jak inwestować w bitcoina, btc jak inwestowac, zastosowanie mnożnika puella, inwestowanie w kryptowaluty, inwestowanie w kryptowaluty poradnik, inwestowanie w kryptowaluty krok po kroku, inwestowanie w kryptowaluty podatek, kursy kryptowalut, kryptowaluta, oscylatory giełdowe, dwa oscylatory o masach, dlaczego warto używać mnożnik puella?, czy warto używać z mnożnika puella, mnożnik puella czy warto używać, mnożnik puella czy warto korzystać, opinie o mnożniku puella 3Wykres 3 – Mediana stóp zwrotu dla sygnałów w postaci opuszczenia strefy wyprzedania przez Puell Multiple

Tym razem mnożnik może wprowadzać w błąd

Na sesji 27 czerwca 2021 wskaźnik ponownie zanurkował w strefę wyprzedania, po czym dzień później opuścił ją. Czy może to zapowiadać nadejście lepszej koniunktury dla bitcoina ? Sceptycznie do tej hipotezy jest nastawiony Ben Lilly, analityk sektora kryptowalutowego z Jarvis Labs. Lilly opublikował na Substacku artykułw którym wskazał, że Puell Multiple może obecnie generować fałszywy sygnał do kupowania bitcoina.

Wszystko przez to, że ostatnia decyzja chińskich władz niektórych prowincji kraju zakazująca działalności kopalń doprowadziła do zniekształcenia równowagi podażowej na świecie.

Dlaczego warto używać mnożnik Puella? 

Mnożnik Puella został wymyślony jako wskaźnik wyłącznie w odniesieniu do bitcoina. Ze względu na dominację tej kryptowaluty może także być wykorzystywany do oceny koniunktury w całym segmencie, choć należy do tego podchodzić z pewną rezerwą. Wystarczy porównać zachowanie się w ostatnich miesiącach z tokenami z rodziny ethereum, które wykazywały nadzwyczajną siłę na tle bitcoina.

Nie wydaje się zatem przydatny dla oceny perspektyw poszczególnych altcoinów

Jest on prostą miarą statystyczną, która generuje wyniki bez względu, jakie przyczyny stoją za wzrostem/spadkiem wydobycia bitcoinów przez górników. Rynek kryptowalutowy jest uzależniony od decyzji na szczeblu państw. Przykład ingerencji władz na szczeblu niektórych chińskich prowincji z ostatniego czasu, utrudniająca tamtejszej branży wydobycie kryptowalut, nakazuje zachować sporą dozę ostrożności co do prawidłowości wygenerowanego w czerwcu wskaźnika kupna BTC.

Mimo to, w sytuacji, gdy nie pojawia się nadzwyczajna okoliczność

– na przykład w postaci ingerencji rządowej czy samorządowej w ekosystem kryptowalutowy - mnożnik Puella wydaje się wartościowym wskaźnikiem. Umożliwia wyciąganie wniosków inwestycyjnych, dając efektywne sygnały kupna i sprzedaży w horyzoncie od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Wyłączne bazowanie na Puell Multiple nie jest dobrym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy dokonują często transakcji – w dotychczasowej historii było wiele okresów, gdy wskaźnik nie generował jakichkolwiek sygnałów przez miesięce, a nawet wiele kwartałów.

Więcej na temat tego wskaźnika i niuansów z nim związanych można dowiedzieć się klikając tutaj.

Notowania: BITCOIN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Marcin Kuchciak

Analityk rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem konceptu cross-asset w wymiarze międzynarodowym. Od przeszło 20 lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Publikował m. in. w Parkiecie, PAP Biznes, Dzienniku Gazecie Prawnej, Profesjonalnym Inwestorze, Home&Market, dot.com. Zwolennik strategii nietradingowych, wykorzystujących instrumenty rynku kasowego i terminowego (głównie opcje).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk