• Odbierz prezent
Czy czeka nas dywergencja w polityce monetarnej FED i ECB?
Z artykułu dowiesz się:

- Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się rozbieżności w polityce monetarnej FED i ECB

- Co skłania eCB i FED do zmian w polityce monetarnej

Grudzień to miesiąc ważnych decyzji, które niewątpliwie będą miały znaczący wpływ na gospodarkę światową.

 

Dziś, 3 grudnia odbywa się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego dotyczące przyszłych działań w zakresie polityki monetarnej w Europie. Po nim planowana jest konferencja prasowa z prezesem EBC - Mario Draghi, który ogłosi podjęte decyzje. Swoją wypowiedź zapowiedziała także Janet Yellen - przewodnicząca Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych - która zapewne odwoła się do postanowień EBC. Natomiast już za niespełna dwa tygodnie, bo na 16 grudnia, planowane jest posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, podczas którego zapaść mają najważniejsze decyzje dotyczące amerykańskiej polityki pieniężnej.

 

Warto zauważyć, na poniższych wykresach, że obniżanie stóp procentowych przez FED zaczęło się niemal rok wcześniej niż w Europie. Natomiast już od roku 2009 w USA obserwujemy stopy procentowe oscylujące wokół zera. Z obserwacji wykresu dotyczącego stóp EBC widzimy zaś, że sytuacja taka w Strefie Euro zaczęła się dopiero w roku 2014. W konsekwencji dziś, w sytuacji kiedy FED decyduje się na pierwsze od wielu lat podwyżki stóp procentowych, EBC dojrzał do decyzji o wprowadzeniu ujemnych stóp.

 

FXMAG forex czy czeka nas dywergencja w polityce monetarnej fed i ecb? 1

FXMAG forex czy czeka nas dywergencja w polityce monetarnej fed i ecb? 2

 

Po południu można będzie wstępnie ocenić czy przypuszczenia wysnuwane od kilku tygodni dotyczące czekającej nas znaczącej dywergencji pomiędzy polityką FED a EBC potwierdzą się. W związku z utrzymywaniem się bardzo niskiej stopy inflacji można spodziewać się zwiększania skali luzowania poprzez przedłużenie lub zwiększenie skali skupu aktywów w ramach polityki quantitative easing przez EBC. Możliwa jest także obniżka stopy depozytowej, która i tak jest już ujemna, co ma wymusić zwiększenie akcji kredytowej przez europejskie banki. FED zaś zmierza w zupełnie inną stronę planując pierwszą podwyżkę stóp od dziewięciu lat.

 

Decyzje takie dyktowane są z jednej strony wzrostem gospodarczym o 3,2% w USA w 2014 roku, czemu towarzyszył spadek bezrobocia i ożywienie poziomu konsumpcji. W związku z tym, najprawdopodobniej amerykański bank centralny powróci do stosowania konwencjonalnej polityki pieniężnej, która polega na oddziaływaniu na akcję kredytową banków i gospodarkę poprzez zmiany krótkookresowych stóp procentowych. Z drugiej strony, Europejski Bank Centralny, z uwagi na niskie tempo wzrostu gospodarczego na Starym Kontynencie, zmuszony jest do kontynuowania programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej (skup aktywów) oraz do prób ożywienia koniunktury w drodze warunkowego refinansowania akcji kredytowej.

 

Według analiz banku Goldman Sachs wyższe stopy procentowe w USA powodować będą, że kurs dolara do euro będzie się osłabiał, co prawdopodobnie będzie służyło wzrostom notowań indeksów w Europie. Może na tym zyskać giełda we Frankfurcie, gdzie większość spółek opiera swoją działalność na eksporcie. Glodman Sachs przewiduje także, że w ciągu przyszłego roku kurs euro do dolara spadanie do 0,95 i w tej sytuacji radzi zająć krótką pozycję na parze EURUSD.


Anna Hałas

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowana teorią finansów behawioralnych oraz sytuacją na rynku paliw kopalnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk