• Odbierz prezent
decyzja ebc w sprawie qe

Dziś niezwykle ważny dzień dla euro. Rada Prezesów EBC będzie podejmować ważne decyzje w sprawie polityki pieniężnej. To, w jakiej formie przedłużony zostanie program luzowania ilościowego (QE), może mieć znaczące przełożenie na kurs waluty wspólnoty. Czego można spodziewać się po dzisiejszej decyzji?

 

Po co QE?

Cele QE są dość jasne – pobudzenie gospodarki i ożywienie dynamiki cen, by ta znalazła się nieznacznie poniżej 2% r/r (cel inflacyjny EBC). Odbywa się to poprzez zmniejszenie kosztu pieniądza na rynku, ale nie kanałem stopy procentowej banku centralnego, ale poprzez bezpośrednie wpompowanie pieniędzy w sektor bankowy. Bank centralny oczywiście nie daje bankom pieniędzy za nic – skupuje od nich obligacje państw należących do strefy euro (z wyjątkiem Grecji). Dzięki temu banki mają większą bazę gotówkową i mogą udzielać tańszych kredytów inwestującym przedsiębiorstwom, a także konsumentom.

 

Europejskie luzowanie

Zacznijmy może od tego jak przedstawia się historia programu QE w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego. Decyzję o starcie luzowania ilościowego (quantitative easing) podjęto 22 stycznia 2015 roku. Sam program wystartował kilka tygodni później:

  1. Marzec 2015 – start programu QE z miesięcznym skupem na poziomie 60 mld euro; pierwotną datą zakończenia luzowania ilościowego jest wrzesień 2016.
  2. Grudzień 2015 – decydenci z EBC przesuwają termin zakończenia programu na marzec 2017 roku.
  3. Marzec 2016 – bankierzy centralni decydują o zwiększeniu miesięcznego skupu o 1/3 do poziomu 80 mld euro.
  4. Grudzień 2016 – program zostaje wydłużony do końca 2017 roku, ale od kwietnia 2017 roku skup ma być prowadzony ponownie w tempie 60 mld euro miesięcznie
  5. Październik 2017 - ?

 

Co dalej?

No właśnie, jaką decyzję podejmie Rada Prezesów EBC na kończącym się dziś dwudniowym posiedzeniu? Ekonomiści nie są zgodni w tej kwestii, choć najbardziej prawdopodobne wydają się dwa scenariusze:

  1. Wydłużenie programu o 6 miesięcy (do końca czerwca 2018) i ograniczenie miesięcznego skupu o 1/3 do 40 mld euro.
  2. Wydłużenie programu o 9 miesięcy (do końca września 2018) i ograniczenie miesięcznego skupu o 1/2 do 30 mld euro.

Wydaje się, że pierwszy z tych wariantów wpisuje się nieco bardziej w scenariusz wygaszania programu QE, gdyż całkiem możliwe, że w takim przypadku, po czerwcu 2018 mielibyśmy kolejną fazę luzowania, ale z jeszcze mniejszym poziomem skupu. W grudniu ubiegłego roku, gdy decydenci przedłużali program QE do końca 2017 roku, również prognozowano wydłużenie programu tylko o 6 miesięcy (przy skupie na poziomie 80 mld euro miesięcznie). Po ogłoszeniu przez EBC nieco innego planu, zmienność kursu euro znacząco wzrosła – w przypadku pary EUR/USD, najpierw obserwowaliśmy dynamiczny wzrost kursu o około 80 pipsów, a później zniesienie tego ruchu i silny spadek kursu (ok. 150 pipsów w ciągu 1,5 godziny, licząc od poziomu sprzed ogłoszenia decyzji).

 

Oczekiwana duża zmienność kursu euro

Jakiej reakcji możemy spodziewać się dziś? Z racji dużej niepewności, możemy spodziewać się znaczącego wzrostu zmienności notowań euro po ogłoszeniu decyzji przez EBC. Kierunek reakcji jest trudny do przewidzenia, gdyż wpływ na niego będzie mieć wiele czynników, w tym przede wszystkim długość i wielkość dalszego programu QE. Wydaje się, że korzystniejszy dla euro jest scenariusz zbliżony do wariantu A (dodatkowe 6 miesięcy z miesięcznym skupem na poziomie 40 mld euro). Nie należy bowiem zapominać, że perspektywa wcześniejszego zakończenia programu QE przybliża nas do podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Od dłuższego czasu decydenci z EBC zaznaczają, że dopóki trwa program QE, nie będzie podwyżek stóp procentowych. W oświadczeniach po posiedzeniach decyzyjnych otrzymujemy za każdym razem informację, że „stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przez okres przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.” Dużo może więc zależeć od tego, czy EBC zasygnalizuje możliwość przedłużenia lub zakończenia programu po dodatkowym okresie, który zostanie wprowadzony.

 

Z jednej strony, reakcja rynków na dzisiejszą decyzję EBC może być silniejsza niż w grudniu ubiegłego roku, ze względu na to, że decyzja zapada na nieco ponad 2 miesiące przed planowaną datą zakończenia programu, a rok temu były to prawie 4 miesiące. Dodatkowo, zmiany parametrów programu mogą być większe niż w przypadku decyzji z grudnia 2016. Z drugiej strony, może się okazać, że dziś nie poznamy wszystkim szczegółów na temat planu przedłużenia QE. Ze względu m.in. na sytuację na rynku walutowym (część decydentów obawia się, że mocne euro może spowolnić proces wygaszania QE), Rada Prezesów w ostatnim czasie nie mogła dojść do konsensusu w sprawie przedłużenia programu. Możliwe jest, że część planu zostanie zakomunikowana dopiero po grudniowym posiedzeniu. Trzeba przyznać, że akurat grudzień jest jednym z bardziej lubianych przez EBC miesięcy do podejmowania istotnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej (podobnie jest w przypadku Fed).

Należy więc przygotować się dziś na wystąpienie dużej zmienności na parach z EUR, która może oznaczać silne ruchy w obu kierunkach. Złożoność decyzji, jaką podejmie Rada Prezesów, może sprawić, że rynki skierują się w jedną stronę, by później szybko odwrócić się, tak jak to było w ubiegłym roku. Na podwyższoną zmienność możemy liczyć nie tylko po samej decyzji (publikacja o godzinie 13:45), ale również podczas konferencji prasowej z udziałem Mario Draghiego, zaplanowanej na godzinę 14:30.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk