• Odbierz prezent
Czas na finalną inflację za kwiecień oraz wnioski z raportu Banku Światowego o produktywności firm
fot. freepik.com

Sejm powołał wczoraj Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisko prezesa NBP. Nic nie zmienia się w kwestii naszej prognozy kolejnych ruchów RPP (pisaliśmy o nich np. tutaj). Dziś wracamy do danych. GUS opublikuje finalną inflację za kwiecień (flash wskazał na 12,3% r/r - głównym winowajcą ceny żywności i energii).

Ponadto NBP poda dane o marcowym bilansie płatniczym. Tu w naszych prognozach mocno odbiegamy od konsensusu (nasza prognoza to 5900 mln EUR deficytu na rachunku obrotów bieżących, konsensus to 2732 mln EUR deficytu).

W USA najważniejszy będzie indeks Uniwersytetu Michigan za maj.

Polska: Raport Banku Światowego o produktywności firm

Warto oderwać się czasem od analizy bieżących danych i spojrzeć trochę szerzej. Dobrą okazją do tego jest opublikowany w środę raport Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa firm*, który został opracowany przez Bank Światowy (we współpracy z GUS). Przeanalizowano w nim panelowe dane ze 140 tys. polskich firm (małe, średnie, duże) z okresu 2009-2019, pod kątem wspomnianej produktywności. Poniżej kilka wybranych przez nas wniosków.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu od 2012 r. łączna produktywność czynników produkcji (Total Factor Productivity - TFP) sektora wytwórczego nie rośnie dynamicznie, a rozwój tego sektora napędzany jest głównie inwestycjami kapitałowymi. Widać to na wykresach poniżej. Można zaobserwować silne zróżnicowanie w zależności od branży - najbardziej "w tyle" jest przetwórstwo przemysłowe (średni wzrost TFP o 1% w okresie 2012-2019. Usługi i budownictwo radzą sobie zdecydowanie lepiej (wzrost o ok. 3%). Ponadto (tu znów wprost oddamy głos autorom) szybszy wzrost wydajności pracy w porównaniu do TFP sugeruje zwiększenie kapitałochłonności metod produkcji w latach 2009- 2019. Innymi słowy, firmy w dużej mierze rozszerzyły swoją produkcję wykorzystując więcej maszyn na pracownika, a nie poprzez poprawę wydajności produkcji.

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 1

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 2

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 3

Widoczne jest również zróżnicowanie w kontekście źródeł wzrostu produktywności. Autorzy wykorzystują podział na 3 kategorie: within growth(poprawa wydajności wewnątrz firmy, np. zaadaptowanie lepszej technologii, wzrost innowacyjności i umiejętności), between growth (firmy zwiększają udział w rynku w swojej branży, pracownicy są alokowani do bardziej produktywnych firm) i dynamic growth (firmy bardziej efektywne wchodzą na rynek - upscalling, mniej wychodzą - downscalling). Produktywność w przetwórstwie rosła głównie pod koniec próby (lata 17-19), za sprawą poprawy wydajności wewnątrz firm. Wpływ pozostałych źródeł był niewielki, lub ujemny. Odwrotnie sytuacja miała się w przypadku innych branż - tu źródeł wzrostu produktywności można szukać zdecydowanie więcej. Szczególnie widoczny jest wpływ wchodzenia i wychodzenia z rynku firm, ale też dodatni wpływ between growth(przeciwnie do przetwórstwa)

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 4

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 5

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 6

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 7

Które podsektory odpowiadały za wzrosty produktywności i co były ich głównym motorem? Tu odpowiedzią są wykresy poniżej:

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 8

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 9

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 10

To tylko wybrane (i znacząco skrócone) wnioski z raportu. Zdecydowanie polecamy całość (link poniżej).

* Marć,Lukasz Marek; Kilinc,Umut; Malec,Magda; Skowron,Bartlomiej Dominik. Paths of Productivity Growth in Poland: A Firm Level Perspective (English). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099235002102240024/P17424902ef0460db083a002cec248affd7

Wszystkie wykresy pochodzą ze wspomnianego raportu.


Ekonomiści mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk