• Sklep
  • Odbierz prezent
nowe regulacje knf
Z artykułu dowiesz się:

- Jaki komunikat do brokerów wystosował CySEC

CySEC wystosował komunikat do Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (CIF) w sprawie zmian regulacji dotyczących rynku Forex w Polsce. Cypryjski regulator apeluje, by cypryjscy brokerzy, którzy chcą świadczyć usługi na naszym rynku upewnili się, że działają zgodnie z nowym prawem.

 

29 kwietnia weszły w życie zmodyfikowane przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dotyczą one m.in. podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich. Po wejściu w życie nowych przepisów, co do zasady, jedynymi uprawnionymi podmiotami do wykonywania tego rodzaju czynności są:

  • firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy),
  • agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej).

Zmiany w prawie dotyczą m.in. pozyskiwania klientów i doradztwa w kwestii usług inwestycyjnych oferowanych przez uprawnione do tego podmioty. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, w których informacje przekazywane będę jednocześnie do szerokiej grupy odbiorców lub do nieokreślonego adresata.

 

"Wprowadzenie nowych przepisów, które UKNF zgłosił w procesie legislacyjnym, ma na celu zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty nienadzorowane , które poprzez bezpośrednie kontakty nakłaniały inwestorów do korzystania z usług maklerskich. Podmioty te często nie posiadały dostatecznej wiedzy i kompetencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a przekazywane inwestorom informacje, które miały ich zachęcić do inwestowania, były nierzetelne lub wprowadzające w błąd." – komentował zmiany KNF.

 

CySEC zaleca licencjonowanym przez siebie podmiotom, by te skonsultowały się ze swoimi prawnikami w kwestii zgodności z regulacjami KNF, jeśli chcą oferować swoje usługi polskim rezydentom.

Komunikat CySEC znajdziesz TUTAJ.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk