• Odbierz prezent
Cyfrowy Polsat

12 marca Cyfrowy Polsat przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. Okazały się one lepsze niż przed rokiem, a szczególnie udany dla spółki był IV kwartał. Wyniki osiągnięte przez spółkę przewyższyły też oczekiwania analityków.

 

12 marca przed sesją na GPW spółka Cyfrowy Polsat opublikowała raport roczny za 2019 r.

W IV kwartale przychody wyniosły 3,07 mld zł i były wyższe o 2,2% niż przed rokiem. Zysk EBITDA według standardu MSSF 16 wyniósł 1,06 mld zł i był o 1,6% wyższy od konsensusu analityków na poziomie 1,04 mld zł. Według poprzedniego standardu rachunkowości MSR 17 zysk EBITDA wyniósł 938,2 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków. W IV kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 313,8 mln zł. Był on wyższy o 342,6% niż rok wcześniej i przewyższył o 5,3% oczekiwania analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 298 mln zł.

W całym 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 11,68 mld zł wobec 10,69 mld zł przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,97 mld zł wobec 1,73 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA według standardu MSSF 16 wyniósł 4,2 mld zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,10 mld zł wobec 833,6 mln zł w poprzednim roku.

Cyfrowy Polsat pomyślnie zakończył fazę testów technologii 5G i rozpoczął budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco Poland, która wzmocni grupę w obszarze IT. Spółka wciąż rozszerza swą ofertę programów telewizyjnych oraz rozwija usługi łączone.

Z racji niesprzyjającej sytuacji na rynkach, mimo dobrych wyników, w pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Cyfrowy Polsat znalazł się na minusie o 7%.

Notowania: Cyfrowy Polsat SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CPS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk