• Odbierz prezent
Cyfrowy Polsat z wynikami finansowymi za I kwartał 2020. Zysk spółki wyniósł 182 mln zł

14 maja Cyfrowy Polsat przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Chociaż zysk netto uległ obniżeniu w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, okazał się wyższy od oczekiwań analityków.

 

14 maja przed sesją na GPW Cyfrowy Polsat opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 2,85 mld zł wobec 2,79 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 2% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zgodne z szacunkami analityków. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 462,2 mln zł wobec 491,2 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 5,9% rok do roku. W I kwartale Cyfrowy Polsat wypracował zysk netto w wysokości 183,8 mln zł wobec 297,3 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 182,4 mln zł wobec 291,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto był niższy o 37,5% niż rok wcześniej. Okazał się jednak wyższy o 9,4% od konsensusu analityków na poziomie 166,7 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 1,03 mld zł i był niższy o 1,1% rok do roku. Wynik ten okazał się o 0,7% wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 1,02 mld zł.

Na obniżenie zysku netto wpłynęły: strata z działalności inwestycyjnej wynosząca 74,2 mln zł wobec 12,2 mln zł przed rokiem, związana ze zmianą wyceny koncesji, na którą wpłynęło osłabienie kursu złotego oraz wyższe o 50% koszty finansowe, które wyniosły 153,8 mln zł, do czego przyczyniła się w szczególności zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (IRS) po marcowej obniżce stóp procentowych NBP o 50 punktów bazowych.

W I kwartale liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła o 49,4 tys. netto do 17,44 mln.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Cyfrowego Polsatu jest notowany na minusie o 1,6%.

Notowania: Cyfrowy Polsat SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CPS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk