• Odbierz prezent
Cyfrowy Polsat spółka dywidenda

25 czerwca spółka Cyfrowy Polsat podzieliła się informacją na temat dywidendy, która w porównaniu z poprzednimi latami będzie dość sowita.

 

25 czerwca spółka Cyfrowy Polsat poinformowała w swym komunikacie, że w tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. Zgodnie z postanowieniami uchwały wysokość dywidendy łącznie wyniesie 594.777.794,88 zł. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,93 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 1 lipca 2019 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł zostanie wypłacona 3 lipca 2019 r. Na jedną akcję wówczas przypadnie 0,45 zł. Natomiast druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł zostanie wypłacona 1 października 2019 r. Wówczas na jedną akcję przypadnie 0,48 zł.

Warto wspomnieć, że w 2018 r. spółka Cyfrowy Polsat nie wypłaciła dywidendy za rok 2017. Natomiast rok wcześniej dywidenda wyniosła 0,32 zł na akcję. W końcówce wtorkowej sesji na GPW cena akcji Cyfrowego Polsatu oscylowała w okolicach 30 zł. Przy takim kursie stopa dywidendy to około 3%.

Notowania: Cyfrowy Polsat SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CPS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk