• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami (2021-02-26 18:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w którym Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o ogłoszeniu na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia S.A. („Netia”) („Wezwanie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku powziął informację przekazaną przez podmiot pośredniczący w realizacji Wezwania, iż liczba akcji spółki Netia będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Netia w odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 84.868.

Zgodnie z harmonogramem Wezwania, zawarcie transakcji nabycia ww. akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przewidywane jest na dzień 3 marca 2021 r., a ich rozliczenie na dzień 8 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject Closing of the subscription period in a tender offer to place subscriptions to sell shares of Netia S.A. and learning the information on the number of shares of Netia S.A. subject to subscriptions placed

In connection with Current Report No. 34/2020 dated 23 December 2020 of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in which the Company informed on the decision to announce pursuant to Article 74 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies a tender offer to place subscriptions to sell all the remaining shares of Netia S.A. (“Netia”) (the “Tender Offer”), the Management Board of the Company hereby informs that on 26 February 2021 it learnt from the intermediary executing the Tender Offer that in response to the Tender Offer shareholders of Netia placed subscriptions to sell 84,868 shares of Netia.

In accordance with the schedule of the Tender Offer, the conclusion of transactions for the purchase of the aforementioned shares on the Warsaw Stock Exchange is expected to take place on 3 March 2021, and their settlement is expected to take place on 8 March 2021.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
(22) 356 66 00(22) 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plgrupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-02-26Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-02-26Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk