• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (2021-09-28 20:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia:2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Reddev Investments Limited, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
2021 09 28 Reddev Notification to KNF CP shares.pdfZawiadomienie o transakcji na akcjach od Reddev Investments
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Notification of a transaction on financial instruments issued by Cyfrowy Polsat S.A. received under article 19 of the MAR Regulation

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on 28 September 2021 the Company received a notification regarding transactions on financial instruments issued by the Company pursuant to Article 19 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC from Reddev Investments Limited, a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities at the Company.

The received notification constitutes an attachment to this current report.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsatplus.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-28Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-09-28Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-09-28Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk