• Odbierz prezent
CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. (2021-03-15 10:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
2021 03 12 ZS zawiadomienie nabycie pośrednie CP.pdfZygmunt Solorz
2021 03 12 zawiadomienie TiVi nabycie pośrednie CP.pdfTiVi Foundation
2021 03 12 Reddev_zawiadomienie_bezposrednie nabycie_CP.pdfReddev Investments Limited
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on 15 March 2021 the Company received notifications pursuant to Article 69 section 2 item 2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized system of trading and on public companies (Journal of Laws of 2019 Item 623) from Mr. Zygmunt Solorz, TiVi Foundation with its registered office in Vaduz, Liechtenstein and Reddev Investments Limited with its registered office in Limassol, Cyprus.

The received notifications constitute attachments to this current report.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
(22) 356 66 00(22) 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plgrupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2021-03-15Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2021-03-15Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk