• Odbierz prezent
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej. (2021-02-25 15:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent") informuje, że powziął informację od spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (spółki zależnej Emitenta – Emitent jest właścicielem 100% udziałów w tej spółce), o wypłaceniu w dniu dzisiejszym na rzecz Emitenta, kwoty 797.110 złotych (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych) tytułem dywidendy za 2020 rok.
Wypłacona kwota stanowi część dywidendy, pozostałą do wypłaty, po otrzymaniu w 2020 roku przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Jerzy Zygmuntprezes zarządu
2021-02-25Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk