• Odbierz prezent
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2020. (2021-02-19 16:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (spółki zależnej Emitenta – Emitent jest właścicielem 100% udziałów w tej spółce), o tym że zwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki zależnej podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy za rok 2020.

Z treści uchwały wynika, iż dywidenda za rok 2020 wynosi kwotę 1.447.110 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych), z tym że, po wypłacie w 2020 roku zaliczki na dywidendę w kwocie 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wartość pozostałej do wypłaty dywidendy za rok 2020 wynosi 797.110 złotych (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych).

Jako dzień dywidendy ustalony został dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, zaś jako termin wypłaty, pozostałej po wypłacie zaliczki części dywidendy, ustalony został dzień 25 lutego 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Jerzy Zygmuntprezes zarządu
2021-02-19Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk