• Odbierz prezent
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań Spółki za rok 2020 i wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2020. (2021-03-30 14:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań Spółki za rok 2020 i wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie - dalej zwanej "Spółką"- informuje, że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której dokonała pozytywnej oceny:
1. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
3. sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
4. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
5. wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na:
(i) wypłatę dywidendy akcjonariuszom, w kwocie 2.224.740 zł (to jest 0,14 złotego na każdą akcję),
(ii) pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018, w kwocie 80.770,27 zł
a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Jerzy Zygmuntprezes zarządu
2021-03-30Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk