• Odbierz prezent
CTF: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (2021-12-07 12:35)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 roku zawarł z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz 2022.
Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 731.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-12-07 12:35:52Łukasz OchmanWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk