• Odbierz prezent
Crowdfunding udziałowy alternatywą dla GPW

Polski rynek kapitałowy w ostatnich latach ma trudny okres, z tego też względu poszukuje kolejnych ścieżek rozwoju. Jedną z takich dróg jest rynek equity crowdfundingu (crowdfundingu udziałowego), który jak się okazuje, z każdym rokiem notuje kolejne rekordy. Oprócz rosnącego zainteresowania społecznegozauważalne jest także coraz większe zainteresowanie ze strony dużych podmiotów finansowych.

Teoretyczne podstawy crowdfundingu można odnaleźć w momencie pojawienia się pierwszej idei zebrania konkretnej kwoty na określony cel. Tutaj przykładem może być brytyjski zespół rockowy Marillion, który w roku 1997 wyruszył w tournée po USA. Zespół pozyskał od fanów  60 tysięcy USD w kampanii internetowej. Tutaj należy zauważyć istotne elementy, które pokazują tendencję rozwoju rynku crowdfundingu udziałowego. Po pierwsze, szerszy rozwój tego rynku zbiegł się w czasie z gwałtownym rozwojem Internetu. Rozwój Internetu od roku 2005 pozwolił na zbudowanie lżejszej formuły gromadzenia środków finansowych, pojawiły się także tendencje do rozwodnienia finansowania projektów. Oznacza to, że coraz częściej większy nacisk był kierowany na sam pomysł i idące wraz z nim idee, natomiast rachunek ekonomiczny nie musiał być w pełni wykazany. Właściwy rozwój koncepcji finansowania społecznościowego był możliwy po pojawieniu się platform takich jak Kickstarter.com, Kiva.org, Zopa.com, IndieGoGo.com. Takie podejście pozwoliło na powolne kształtowanie nowej idei ekonomii, w której nie ma podmiotów dominujących. Rolę banku, inwestora, czy też anioła biznesu zastąpiła grupa inwestorów pasjonatów, którzy wspierając małymi sumami projekty, pragną pomóc w rozwoju rynku i nowych pomysłów.
Wraz z rozwojem tych platform, pojawił się kolejny element, który wymagał rozwiązania, mianowicie, jak można połączyć wsparcie z potencjałem do zarobków. Wtedy też pojawiły się platformy związane z crowdfundingiem udziałowym. Tutaj też oprócz samej idei pojawiło się zainteresowanie biznesowym aspektem tej koncepcji finansowania.

Polski equity crowdfunding

Polski rynek finansowania udziałowego rośnie w szybkim tempie. Warto zauważyć, że nie jest to już jedynie finansowanie pomysłów, lecz realne inwestowanie w spółki. W tym obszarze zatem pojawia się element biznesowy i potencjał do generowania rozwiązań malejącego zainteresowania inwestowaniem kapitału na giełdzie i rynkach pokrewnych. A warto podkreślić, że problem spadającego zainteresowania inwestycjami kapitałowymi jest widoczny. Potwierdzić to mogą spadające obroty na Rynku Głównym GPW. W lutym br. spadek wartości obrotu akcjami wyniósł 5,7%rdr (rok do roku), w marcu zanotowano spadek o aż 12,6%rdr, w kwietniu 3,6% rdr. Zaskakująco prezentują się dane o obrotach na New Connect, w lutym br. zanotowano wzrost wartości obrotu akcjami o 56,9% rdr, w marcu 28,5% rdr, a w kwietniu 26,5% rdr. Dane te pokazują ciekawą tendencję w zainteresowaniu rynkiem. Co istotne, jeśli przyjrzeć się procentowemu udziałowi inwestorów na rynku New Connect, to w ostatnich latach inwestorzy indywidualni odpowiadają za większą część obrotów.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Szymon Maj

Działacz społeczny, autor. Zwolennik analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej obserwacji wartości wolumenu. Po godzinach baczny obserwator społecznego aspektu giełdy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk