• Sklep
  • Odbierz prezent
Crowdfunding jako forma finansowania

Crowdfunding to obecnie popularna forma pozyskiwania środków pieniężnych na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dla pomysłodawców jest to stosunkowo łatwy do przeprowadzenia proces pozyskiwania funduszy, natomiast dla finansujących może stanowić interesującą alternatywę inwestycyjną.

 

Przedsiębiorcy często zmagają się z problemem braku kapitału na rozwój swego biznesu. Zazwyczaj poszukiwanie finansowania wiąże się dla nich z licznymi formalnościami. Przykładem jest pozyskiwanie kapitału na giełdzie, gdzie spółka musi spełnić odpowiednie wymogi formalne. Spółki ubiegające się o wejście na Giełdę Papierów Wartościowych są zobowiązane posiadać dobrze opracowany prospekt emisyjny, który musi zostać zatwierdzony przez KNF. Nieco łatwiej jest spółkom, które planują pozyskać kapitał wchodząc na NewConnect. W tym przypadku wymagany jest dokument informacyjny i współpraca z autoryzowanym doradcą. Proces wprowadzania spółki na giełdę może trwać wiele miesięcy. Stąd dla wielu firm interesującą formą pozyskania kapitału bez potrzeby wejścia na giełdę może stanowić crowdfunding.

 

Czym jest crowdfunding?

Według definicji Karola Króla w opracowaniu „Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, crowdfunding został określony jako „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, które angażuje szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi niż ogólnie dostępne na rynku”. Crowdfunding jest formą finansowania różnego rodzaju projektów przez zorganizowaną wokół nich społeczność. Pozwala na sfinansowanie przedsięwzięcia przez dużą liczbę drobnych wpłat osób zainteresowanych takim projektem.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk