• Odbierz prezent
CrowdConnect.pl liderem crowdfundingu inwestycyjnego w 2020 r.
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 r.
  • Zgodnie z raportem, w 2020 r. przy udziale platform crowdfundingowych zostało zrealizowanych 50 ofert publicznych akcji o łącznej wartości 76,8 mln zł – to wzrost o 125 proc. r/r
  • Według raportu liderem tego segmentu rynku ofert publicznych jest CrowdConnect.pl
  • CrowdConnect.pl jest jedyną platformą na której każda z uruchomionych ofert publicznych zrealizowała 100 proc. celu emisji

Jak wynika z raportu Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 r., przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ubiegłym roku uruchomiono rekordową liczbę 50 nowych ofert publicznych przy udziale platform crowdfundingu udziałowego. To o 8 więcej niż w 2019 r. Dużo mocniej wzrosła wartość zebranego kapitału w tych ofertach – z 34,1 mln zł w 2019 r. do 76,8 mln zł w roku ubiegłym.

- Cieszymy się, że Urząd KNF w raporcie o ofertach publicznych akcji w 2020 roku wyodrębnił crowdfunding inwestycyjny jako odrębny sektor rynku ofert publicznych w Polsce. Pomimo dynamicznego wzrostu, rynek ten ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, które wynikają zarówno z dalszej popularyzacji tego typu platform wśród inwestorów, jak i planowanej implementacji europejskich regulacji. To w dużym stopniu ustrukturyzuje ten rynek, a przede wszystkim podniesie limit ofert przeprowadzanych z wykorzystaniem platform equity crowdfundingu do docelowo 5 mln euro. – komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego INC prowadzącego platformę CrowdConnect.pl.

Zgodnie z informacjami z pkt 1.6 raportu, wyszczególniono trzy kluczowe platformy, z czego jako największa pod względem zebranego kapitału w emisjach akcji dokonywanych z udziałem platformy została wskazana CrowdConenct.pl. Zgodnie z raportem należąca do Domu Maklerskiego INC platforma CrowdConnect jako jedyna może pochwalić się 100 proc. skutecznością – wszyscy emitenci prezentujący oferty na tej platformie zebrali 100 proc. Celu emisji.

- Poza wysoką skutecznością w przeprowadzaniu ofert publicznych, możemy pochwalić się też udanym track record’em w zakresie możliwych wyjść z inwestycji. Tylko w 2020 r. na rynku NewConnect zadebiutowały 4 spółki, których oferty publiczne akcji w latach 2019-20 prezentowane były na CrowdConnect. W I kwartale 2021 r. były to kolejne dwie spółki. – dodaje Śliwiński.

Platforma crowdfundingu inwestycyjnego CrowdConenct.pl jest prowadzona przez Dom Maklerski INC, należący do grupy kapitałowej INC, której spółka dominująca INC S.A. jest notowana na rynku głównym GPW. Grupa INC specjalizuje się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów. Model biznesowy Grupy opiera się o działalność w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze, oferowanie papierów wartościowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym. Grupa realizuje również kilka strategicznych projektów, takich jak CrowdConnect, Mill Games, czy Raisemana.

Link do raportu UKNF: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=73259&p_id=18

***

O SPÓŁCE:

Grupa Kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W jej ramach działa m.in.:

INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).

Dom Maklerski INC S.A. – prowadzi platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz prowadzenia rachunków.

INC Private Equity ASI S.A. – podmiot typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, model biznesowy zbliżony do podmiotów venture buildingowych, spółka wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Carpathia Capital ASI S.A. – podmiot o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Raisemana Sp. z o.o. – prowadzi platformę crowdfundingową o tradycyjnym, donacyjnym charakterze, która jest dedykowana do finansowania społecznościowego gier wideo oraz innych projektów cyfrowych np. filmów.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk