• Odbierz prezent
CRI: Zamierzone zmiany statutu spółki Creotech Instruments S.A. (2021-10-21 14:35)
fot. freepik.com
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w ślad za raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 21 października 2021 r., dotyczącym zwołania na dzień 18 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. („Spółka”) i projektów uchwał, Zarząd Spółki informuje, że w porządku obrad NZW zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu) oraz treść tekstu jednolitego Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu).

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-21 14:35:41Grzegorz BronaPrezes Zarządu
2021-10-21 14:35:41Maciej KielekWiceprezes Zarządu ds. finansowych

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk