• Odbierz prezent
CREEPY JAR S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego (2021-03-17 18:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Emitenta ("Prospekt") sporządzanego w związku ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki tj. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147.082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32.354 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w łącznej liczbie 679.436 sztuk akcji Emitenta.

Prospekt zostanie udostępniony w dniu 19 marca 2021 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.ir.creepyjar.com, oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pod adresem: https://www.dmnavigator.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CREEPY JAR S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-360Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Człuchowska9
(ulica)(numer)
22 300-08-2522 300-08-26
(telefon)(fax)
office@creepyjar.com
(e-mail)(www)
1182136414366335731
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Krzysztof KwiatekPrezes ZarząduKrzysztof Kwiatek
2021-03-17Krzysztof SałekCzłonek ZarząduKrzysztof Sałek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk