• Odbierz prezent
CREEPY JAR S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku regulowanym GPW (2021-04-01 19:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwał nr 369/2021 oraz 370/2021 w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 8 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki tj. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147.082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32.354 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w łącznej liczbie 679.436 sztuk akcji Emitenta.

Jednocześnie Zarząd GPW podjął uchwałę nr 368/2021 w sprawie wykluczenia z dniem 8 kwietnia 2021 r. akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CREEPY JAR S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-360Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Człuchowska9
(ulica)(numer)
22 300-08-2522 300-08-26
(telefon)(fax)
office@creepyjar.com
(e-mail)(www)
1182136414366335731
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Krzysztof KwiatekPrezes ZarząduKrzysztof Kwiatek
2021-04-01Krzysztof SałekCzłonek ZarząduKrzysztof Sałek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk