• Odbierz prezent
CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (2021-02-23 23:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Zawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23.02.2021 r. Emitent wraz z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innymi podmiotami zawiązał spółkę akcyjną pod nazwą: NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NPC Games”), która będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji wieloplatformowych gier komputerowych.
Kapitał zakładowy NPC Games wynosi: 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje NPC Games zostały objęte w następujący sposób:
a) CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie – 330.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł, za wkład 33.000,00 zł – 33% w kapitale zakładowym NPC Games;
b) Ultimate Games S.A. – 350.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł, za wkład 35.000,00 zł – 35% w kapitale zakładowym NPC Games;
c) Inne osoby prawne lub fizyczne, w tym deweloperzy – 320.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł, za wkład 32.000,00 zł – 32% w kapitale zakładowym NPC Games.

NPC Games będzie zajmować się produkcją gier PC. Spółka docelowo planuje produkcję dwóch – trzech tytułów jednocześnie w skali roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76lok 6
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 37 96 234
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213625821145937349
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Piotr KarbowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk