• Odbierz prezent
CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy ze spółką PROCIDIS (2021-03-03 22:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy ze spółką PROCIDIS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. powziął informację o zawarciu umowy ze spółką PROCIDIS z siedzibą w Neuilly-sur-Seine, Francja (dalej jako: PROCIDIS).

PROCIDIS jest producentem serialu telewizyjnego pt.: „Once upon a Time… Life” (pol. „Było sobie życie”), na podstawie którego Emitent stworzy grę koncentrującą się na zdobywaniu przez graczy wiedzy o ludzkim ciele. Gra dostępna będzie w wersji na PC, Xbox, PlayStation oraz Switch . PROCIDIS udzieli Emitentowi wszelkich licencji niezbędnych do realizacji umowy.

Zarząd Spółki zakłada, że produkcja Gry zakończy się w 2023 r. Głównym producentem Gry będzie spółka zależna od Emitenta - SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy Gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76lok 6
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 37 96 234
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213625821145937349
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr KarbowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk