• Odbierz prezent
CPI w Unii Europejskiej. Nareszcie dane bez negatywnego zaskoczenia

Najnowszy odczyt CPI w Unii Europejskiej pokazał wzrost o 0,7% rok do roku i 0,5% miesiąc do miesiąca. Bazowy wskaźnik CPI wyniósł r/r 1,0%. Dane były zgodne z oczekiwaniami. Poprzedni raz wskaźnik CPI był publikowany 18 marca. Zmiana roczna wyniosła wtedy 1,2%, natomiast miesięczna 0,2%, natomiast wskaźnik bazowy CPI wyniósł 1,2%.

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI w przeszłości

Patrząc historycznie można zauważyć, że najwyższy odczyt w ostatnim okresie zanotowaliśmy 16 listopada 2018 roku na poziomie 2,2%. Od tamtej pory wartość tego wskaźnika systematycznie spada. Obecnie jesteśmy na poziomach notowanych poprzednio w listopadzie 2016 roku.

CPI UE

Wykres wskaźnika CPI w Unii Europejskiej

Europejski Bank Centralny w sprawie inflacji

Głównym celem polityki pieniężnej EBC jest utrzymanie stabilności cen w całej Wspólnocie Europejskiej. Europejski Bank Centralny dąży do osiągnięcia inflacji nieznacznie poniżej 2% w średnim okresie. Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest sharminozowaną miarą inflacji, na podskawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

UE inflacja

Wykres inflacji w strefie euro

EBC tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposoób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk