• Odbierz prezent
CPD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej CPD S.A. (2021-10-18 20:40)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaCPD S.A.
Temat


Powołanie członków Rady Nadzorczej CPD S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 18 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało panią Hannę Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki od 18 października 2021 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pani Hanny Karwat-Ratajczak oraz pana Krzysztofa Laskowskiego przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Hanna Karwat Ratajczak PL.pdfCV Hanna Karwat Ratajczak

Krzysztof Laskowski PL.pdfCV Krzysztof Laskowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CPD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CPD S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cybernetyki7B
(ulica)(numer)
+48 22 321 05 00+48 22 321 05 01
(telefon)(fax)
info@celtic.plwww.celtic.pl
(e-mail)(www)
67722866258120423087
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-18Elżbieta WiczkowskaCzłonek Zarządu
2021-10-18Iwona MakarewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk