• Odbierz prezent
CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o zawiązaniu przez Zortrax spółki zależnej Zortrax Dental S.A. (2021-02-18 15:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
CORELENS S.A.
Temat
Powzięcie informacji o zawiązaniu przez Zortrax spółki zależnej Zortrax Dental S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Corelens”) w nawiązaniu do (i) raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką Zortrax, (ii) raportu ESPI nr 27/2020 w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Zortrax S.A. oraz (iii) raportu ESPI nr 28/2020 w sprawie podpisania planu połączenia Corelens i Zortrax S.A z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”, „Spółka Przejmowana”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o podpisaniu w dniu 18 lutego 2020 r. przez Zarząd Zortrax aktu założycielskiego spółki pod firmą Zortrax Dental S.A. („Zortrax Dental”).

Zortrax objął 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Zortrax Dental, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Zortrax Dental.

Przedmiotem działalności Zortrax Dental będzie między innymi i) rozwój oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, w tym urządzeń, materiałów i usług, ii) rozbudowa sieci dystrybucji, iii) obsługa klientów z branży stomatologicznej, iv) działalność badawczo-rozwojowa w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej.

Zarząd Corelens podjął decyzję o publikacji informacji przekazanej przez Spółkę Przejmowaną ze względu na spodziewany wpływ na działalność biznesową Spółki po dokonaniu połączenia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CORELENS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu15c
(ulica)(numer)
+48 22 350 74 51+48 22 350 76 97
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5242756595146496404
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Małgorzata MisiewiczPrezes Zarządu
2021-02-18Łukasz NarożnikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk