• Odbierz prezent
CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. listu intencyjnego z Skriware sp. z o.o. (2021-02-17 10:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/21
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
CORELENS S.A.
Temat
Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. listu intencyjnego z Skriware sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Corelens”) w nawiązaniu do (i) raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką Zortrax, (ii) raportu ESPI nr 27/2020 w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Zortrax S.A. oraz (iii) raportu ESPI nr 28/2020 w sprawie podpisania planu połączenia Corelens i Zortrax S.A z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”, „Spółka Przejmowana”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o podpisaniu w dniu 17 lutego 2021 r. przez Zortrax listu intencyjnego ws. współpracy strategicznej ze spółką Skriware sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Skriware”)

List intencyjny potwierdza wolę stron do podjęcia współpracy strategicznej oraz określa podstawowe jej warunki. Zgodnie z jego postanowieniami, zadaniem Zortrax będzie dostarczanie drukarek 3D na potrzeby Skriware. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu urządzeń oraz oprogramowania, drukarki 3D Zortrax M200 Plus znajdą się w podstawowym wyposażeniu SkriLab, czyli laboratoriów edukacyjnych pozwalających wprowadzać w szkołach podstawowych nowoczesne metody technologie do nauczania w wielu dziedzinach.

Zarząd Corelens podjął decyzję o publikacji informacji przekazanej przez Spółkę Przejmowaną ze względu na spodziewany wpływ na działalność biznesową Spółki po dokonaniu połączenia. Podpisanie listu intencyjnego poprzedza zawarcie umowy regulującej wszystkie aspekty przyszłej współpracy stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CORELENS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu15c
(ulica)(numer)
+48 22 350 74 51+48 22 350 76 97
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5242756595146496404
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Małgorzata MisiewiczPrezes Zarządu
2021-02-17Łukasz NarożnikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk