• Odbierz prezent
CORELENS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r. (2021-05-06 17:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CORELENS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r. („NWZ”).

1.Henryk Brunengraber
Liczba akcji: 1.229.800
Liczba głosów: 1.229.800
% liczby głosów obecnych na NWZ: 71,33%
% ogólnej liczby głosów: 35,29%
2.Mariusz Babula
Liczba akcji: 304.391
Liczba głosów: 304.391
% liczby głosów obecnych na NWZ : 17,65%
% ogólnej liczby głosów: 8,73 %
3.Przemysław Krzemieniecki
Liczba akcji: 190.000
Liczba głosów: 190.000
% liczby głosów obecnych na NWZ : 11,02 %
% ogólnej liczby głosów: 5,45%


W dniu odbycia NWZ ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZ była równa ogólnej liczbie akcji wyemitowanych przez Emitenta i wynosiła 3.485.000, z czego na NWZ reprezentowanych było 1.724.191 głosów, stanowiących 49,47 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CORELENS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu15c
(ulica)(numer)
+48 22 350 74 51+48 22 350 76 97
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5242756595146496404
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Małgorzata MisiewiczPrezes Zarządu
2021-05-06Łukasz NarożnikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk