• Odbierz prezent
COR: Rejestracja zmian Statutu Spółki Corelens Spółka Akcyjna (2021-03-25 12:07)
fot. freepik.com
Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 25 marca 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 22 marca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 grudnia 2020 r.
Stosownie do podjętej uchwały:
1)§ 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„ Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego.”
2)§ 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Olsztynie.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-25 12:07:58Małgorzata MisiewiczPrezes Zarządu
2021-03-25 12:07:58Łukasz NarożnikWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk