• Odbierz prezent
CONSTANCE CARE S.A.: Zamiar złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta. (2023-09-18 20:17)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2023


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaCONSTANCE CARE S.A.
Temat


Zamiar złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), informuje, iż wobec otrzymanego w dniu 15.09.2023 r. pisma z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”) dotyczącego niewyrażenia zgody przez Bank na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm., o co Zarząd Spółki wnioskował w dniu 15.06.2023 r., Zarząd Emitenta zamierza złożyć niezwłocznie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki, w celu ochrony przed Wierzycielami. Ewentualna restrukturyzacja Spółki pod nadzorem Sądu umożliwi Emitentowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte przed rozpoczęciem negocjacji co do restrukturyzacji obu kredytów z Bankiem finansującym działalność Spółki. Mając na uwadze możliwość kontynuacji działalności operacyjnej przez Spółkę, w postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta Zarząd będzie informował odrębnymi raportami.
Załączniki


PlikOpis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)CONSTANCE CARE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-785
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Artura Grottgera
11A/5(ulica)
(numer)+48 501 379 962

(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)1130118829

(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Jarosław Jacek WalukiewiczPrezes Zarzadu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk