• Odbierz prezent
CONSTANCE CARE S.A.: Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzi
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaCONSTANCE CARE S.A.
Temat


Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym, wraz z wezwaniem do zapłaty całości zobowiązań kredytowych Emitenta.

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), informuje, iż w dniu 15.09.2023 r. otrzymał pismo z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”) dotyczące niewyrażenia zgody na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm., o co Zarząd Spółki wnioskował w dniu 15.06.2023 r. Bank w uzasadnieniu swojej decyzji m.in. nie podzielił przedłożonych przez Zarząd Emitenta prognoz dalszego rozwoju Spółki. Tym samym zadłużenie wynikające z w/w Umów kredytowych stało się wymagalne. Bank jednocześnie wezwał Spółkę do spłaty zadłużenia wymagalnego w kwocie łącznie 9 701 163,61 zł wraz z należnymi odsetkami, wynikającego z powyższych Umów kredytowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Załączniki


PlikOpis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)CONSTANCE CARE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-785
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Artura Grottgera
11A/5(ulica)
(numer)+48 501 379 962

(telefon)

(fax)info@constancecare.pl
constancecare.pl(e-mail)

(www)1130118829

(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Jarosław Jacek WalukiewiczPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk