• Odbierz prezent
Conference Board ze Stanów Zjednoczonych- czy amerykańscy konsumenci odczuwają kryzys?

Poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki za sierpień:

Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board: 84,8 (prognoza: 93,0; poprzednio: 91,7)

Conference Board w przeszłości

Pandemia koronawirusa doprowadziła do znaczącego obniżenia wartości wskaźnika zaufania konsumentów wg Conference Board. Co więcej, niespecjalnie ma on ochotę odbijać. Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec lutego, publikacja wynosiła 132,6 punktów, natomiast ostatni odczyt wyniósł 92,6. Pocieszający jest z kolei fakt, że nawet całkowite zamrożenie gospodarki, nie doprowadziło do najgorszych wyników w historii. Jak się okazuje, w przeszłości bywało znacznie gorzej. Najniższy poziom wskaźnika Conference Board wyniósł 25,0 punktów (24 lutego 2009). Natomiast najwyższy 144,7 punktów (1 lutego 2000 oraz 1 czerwca 2000).

 Wykres wskaźnika zaufania konsumentów wg Conference Board (od 1970 roku)

Wykres wskaźnika zaufania konsumentów wg Conference Board (od 1970 roku)

Co to jest wskaźnik Conference Board?

Na swojej stronie internetowej Conference Board określa wskaźnik jako: „miesięczny raport podający w szczegółach konsumenckie postawy oraz kształtowanie się wielkości zakupów, z danymi według płci, wieku i regionu”. Jest to indeks ufności konsumenckiej opracowywany przez niezależny instytut badawczy globalnej koniunktury. Organizacją odpowiedzialną za przeprowadzenie badań jest Conference Board. Polegają one na pozyskaniu opinii w kwestii sytuacji gospodarczej. Z 5000 zapytanych gospodarstw domowych, przeważnie wraca 3000 informacji zwrotnych. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące ich oszczędności oraz kosztów utrzymania. Poruszane są tematy: warunków gospodarczych, łatwości pozyskania pracy oraz poziomu dochodów. Pomiar wskaźnika pomaga w oszacowaniu udziału konsumpcji w PKB. Jest on również uwzględniany przez FED podczas decyzji w sprawie stóp referencyjnych.

Jak liczone jest Conference Board?

Choć wskaźnik powstał w 1967 roku to jako poziom odniesienia traktuje się wartość z 1985 roku. Jest to spowodowane tym, że nie doszło wtedy do zmiany rok do roku. Wartość początkowa wynosi 100. Oceny respondentów podzielone są na 2 części. Pierwsza dotyczy aktualne sytuacji (stanowi 40% wyniku końcowego), druga oczekiwań konsumentów co do przyszłości (stanowi 60% ostatecznego poziomu indeksu). Na każde z pytań można udzielić odpowiedzi: pozytywnej, negatywnej lub neutralnej. Liczba pozytywnych odpowiedzi dzielona jest przez sumę neutralnych i negatywnych. Tak otrzymany wynik porównywany jest do tego z 1985 roku. W ten sposób dane są liczone zarówno dla USA jako całości, jak i każdego z 9 regionów (New England, Middle Atlantic, East North Central, West Norht Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain, Pacific)  z osobna.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- zadeklarowani wstępni bezrobotni i wskaźnik przemysłowy Fed

Wielka Brytania- sprzedaż detaliczna

Niemcy i Francja- wskaźniki PMI

Niemcy- PKB Niemiec

Niemcy- nastroje biznesowe Ifo


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk