• Odbierz prezent
Compremum: Wybrane ryzyka dla działalności spółki - raport na zlecenie GPW
fot. Materiał własny

Kondycja rynku nieruchomości

Compremum jako sprzedawca wyrobów stolarki otworowej (drzwi i okna) jest ściśle powiązana z sentymentem i koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Rosnące stopy procentowe i zmniejszanie akcji kredytowej może negatywnie przełożyć się na popyt produktów sektora. Spółka jednak stara się dywersyfikować rynki zbytu i zwiększa swoje zaangażowanie między innymi na rynku amerykańskim, w 1Q’22 sprzedaż segmentu do USA wyniosła aż 80%. W kolejnych kwartałach, choć udział powinien się zmniejszać, to oczekujemy rosnących wartości eksportu.

Brak środków z KPO

Pomimo pozytywnego rozpatrzenia przez Unię Europejską wniosku o przyznanie Polsce środków z KPO wypłata środków wciąż jest warunkowa. Polska, aby otrzymać środki musi wprowadzić zmiany jakich KE oczekuje.

Dalszy wzrost cen surowców i podwykonawstwa

Koszty materiałów i energii w 1Q były r/r o 27% wyższe. Koszty wynagrodzeń w tym samym okresie wzrosły o 37%. W sumie koszty wytworzenia sprzedanych produktów zwiększyły się o 21,2%. Liczby te dobitnie pokazują wpływ inflacji na koszty Compremum. Spółka stara się adresować inflacyjne wyzwania renegocjując kontrakty i proponuje aneksy do umowy. Pomimo znacznie q/q lepszej marży wciąż istnieje możliwość dalszego wzrostu kosztów, który ponownie negatywnie przekładałby się na rentowność realizowanej działalności.

Ryzyko dalszego wzrostu płac

Prawie we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych największy wzrost kosztów odnotowano w kosztach surowców i energii. Jednak inflacja nie omija płac, koszty wynagrodzeń silnie rosną w całej gospodarce, a prognozy utrzymania się bieżącej inflacyjnej sytuacji nakładają presję na dalszy wzrost.

Ryzyko związane z COVID-19

Pomimo, że pandemia COVID-19 wydaje się być przeszłością to nie można wykluczyć jej powrotu. Warto pamiętać o tym ryzyku w świetle niedawnych wydarzeń w Chinach. W państwie środka zamknięto całkowicie niektóre miasta, co skutkowało silnym spadkiem produkcji i kluczowych wskaźników makroekonomicznych.

Ryzyko eskalacji wojny

Konflikt w Ukrainie wciąż trwa, a jego negatywne skutki są odczuwalne. Inflacja materiałów i energii w dużej mierze jest spowodowana dalej trwającymi działaniami militarnymi i sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś. Perspektywa eskalacji konfliktu byłaby szkodliwa nie tylko ze względu na wzrost kosztów surowców, ale również z uwagi na głębszą deteriorację handlu.

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk