• Odbierz prezent
Compremum: Prognoza wyników finansowych za 1Q’22 - raport w ramach GPWPA 3.0.
fot. Materiał własny

W 1Q’22 oczekujemy poprawy wyników i lepszej marżowości niż w poprzednim kwartale. W zestawieniu r/r spodziewamy się porównywalnych przychodów co przed rokiem, jednak ze względu na presję inflacyjną, niższej marżowości. Na poziomie EBITDA oczekujemy ujemnej dynamiki i spadku marżowości o 5 punktów procentowych. Marżowość zysku brutto w każdym z segmentów powinna być lepsza od tej osiągniętej w poprzednim kwartale. W kolejnym kwartale oczekujemy kontynuacji obrony marż i zwiększania sprzedaży głównie w segmencie stolarskim.

▪ W 1Q’22 skonsolidowane przychody ze sprzedaży szacujemy na poziomie 45,5 mln PLN co przełożyłoby się na marginalnie ujemną r/r dynamikę. W podziale przychodów na segmenty niezmiennie segment budowlany i realizacja kontraktu GSM-R jest głównym źródłem przychodów. W pierwszym kwartale prognozujemy kontrybucję sektora do wyników na Top-line w wielkości 40 milionów PLN. W segmencie stolarki otworowej oczekujemy niższych przychodów o 28% r/r. Segment deweloperski zakończył wszystkie projekty. Mimo to wciąż pozostało kilka mieszkań na sprzedaż i spodziewamy się 0,5 mln PLN z tego tytułu.

▪ Uwzględniając wyższe koszty z tytułu presji inflacyjnej w gospodarce, w tym zwłaszcza droższych materiałów i energii. Oczekujemy niższej rentowności segmentów niż przed rokiem ale lepszej niż w 4Q. Wzrost marżowości powinien być widoczny zwłaszcza w segmencie budowlanym.

▪ Wynik netto w 1Q’22 przy założeniu efektywnej stawki podatkowej na poziomie 19% i zwiększonych kosztów finansowych powinien wynieść 4,2 mln PLN.

▪ Mimo niskiej realizacji naszych rocznych prognoz 14% na zysku netto oczekujemy wyższych wyników w kolejnych kwartałach. Zwłaszcza w drugiej połowie roku, w której oczekujemy pierwszych przychodów z nowych segmentów: OZE i kolejowego.

Compremum: Prognoza wyników 1Q’22 - 1

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk