• Odbierz prezent
COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok (2021-03-05 19:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz 757), informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok, polegającej na przesunięciu pierwotnie wyznaczonego terminu 10 marca 2021 r. (wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2021) na datę późniejszą, tj. 12 marca 2021 r.
W związku z powyższym, w dniu 12 marca 2021 r. nastąpi przekazanie jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska13
(ulica)(numer)
+48 22 642 91 19+48 22 642 91 19
(telefon)(fax)
biuro@comperia.plwww.comperia.pl
(e-mail)(www)
951-220-98-54140913752
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Paweł SzukalskiCzłonek ZarząduPaweł Szukalski
2021-03-05Wojciech MałekCzłonek ZarząduWojciech Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk