• Odbierz prezent
COMP: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (2022-06-23 11:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa („Akcjonariusz”), jako uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 548 000 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam kandydaturę Piotra Nowjalisa (PESEL: 74031004090) na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszony powyżej kandydat spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.
Załączniki
PlikOpis
Rb_20_2022_CVPNowjalis.pdfŻyciorys p. Piotra Nowjalisa
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk