• Odbierz prezent
COMP: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (2022-06-21 15:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia:2022-06-21
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:
„Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza COMP S.A. (Spółka) informuję, iż na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Julian Kutrzeba spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Juliana Kutrzeby na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe kandydata. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. +48 518 021 718.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html

Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Spółkę.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.
Załączniki
PlikOpis
Julian Kutrzeba Życiorys.pdfŻyciorys p. Juliana Kutrzeby
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-21Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk