• Odbierz prezent
COMP: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (2022-06-09 13:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia:2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od CE Management Group sp. z o. o. – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz spółki CE Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000642431 (,,Akcjonariusz"), jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 302.719 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym proponuję określenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób i jednocześnie zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Pan Grzegorz Należyty pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od 30 czerwca 2016 roku. W ocenie Akcjonariusza, dotychczasowa kariera zawodowa Pana Grzegorza Należytego, jego profesjonalizm i znajomość branży, w której działa Spółka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący w dalszym ciągu przysparzać wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Grzegorz Należyty spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy Pana Grzegorza Należytego oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.
Załączniki
PlikOpis
Życiorys_Grzegorz Należyty.pdfGrzegorz Należyty - Życiorys
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-09Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk