• Odbierz prezent
COMP: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (2022-06-01 17:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zgłoszenia kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) na członka Rady Nadzorczej Spółki od akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 304.839 akcji stanowiących 5,15% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 304.839 głosom, stanowiących 5,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. przez fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz niezależnie przez trzy osoby fizyczne.
Kandydatura zgłoszona została w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Spółki. Do Spółki trafiła także zgoda na kandydowanie kandydata.
Załączniki
PlikOpis
Rb_14_2022_JBartosiewiczCV.pdfJerzy Bartosiewicz - CV
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-01Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk