• Odbierz prezent
COMP: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów (2021-07-29 17:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął od akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja informację o następującej treści:

„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) niniejszym informuję, iż w dniu 29 lipca 2021 r. złożyłem zlecenie sprzedaży w transakcji pakietowej na rynku regulowanym (GPW), 20.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,34% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 20.000 głosom, stanowiących 0,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 296.063 akcji, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 296.063 głosom, stanowiącym 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 276.063 akcje, stanowiące 4,66% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 276.063 głosom, stanowiącym 4,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk