• Odbierz prezent
COMP: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (2022-06-28 16:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 28 czerwca 2022 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, (nr wpisu PANA 3704).
Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2022 i 2023; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2022 i 2023 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r. oraz I półrocze 2023 r.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019 oraz 2020 i 2021.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

Zarząd Comp S.A. został uprawniony przez Radę Nadzorczą Spółki do określenia ostatecznych warunków umowy z podmiotem wskazanym powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-28Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk