• Odbierz prezent
COMP: Powołanie Członków Zarządu Spółki (2022-06-28 16:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia:2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Powołanie Członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki, na nową wspólną czteroletnią kadencję:
1. Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2. Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
3. Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
4. Jarosława Wilka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Zarządu, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Według złożonych oświadczeń powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki, ani nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez powołane osoby interesami konkurencyjnymi oraz na zasiadanie w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Powołane osoby złożyły również oświadczenia, iż wedle ich wiedzy nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załączniki
PlikOpis
Życiorys_Robert Tomaszewski.pdfŻyciorys Roberta Tomaszewskiego
Życiorys_Krzysztof Morawski.pdfŻyciorys Krzysztofa Morawskiego
Życiorys_Andrzej Wawer.pdfŻyciorys Andrzeja Wawra
Życiorys_Jarosław Wilk.pdfŻyciorys Jarosława Wilka
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-28Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk